Els ingressos per impostos registraran l’any que ve un creixement del 7,7%, fins a 262.781 milions; molt per sobre de l’estimat per a l’economia (2,1%) com a conseqüència i per l’impuls de les noves figures tributàries com la que gravarà els ingressos extraordinaris de la banca, els de les energètiques o els augments fiscals als patrimonis de més de tres milions d’euros i les rendes del capital de més 200.000 euros, així com a les companyies de més dimensió.

Malgrat que es preveuen rebaixes per a les rendes mitjanes i baixes en l’IRPF i a les pimes i autònoms, l’Executiu espera augmentar la seva recaptació en 3.144 milions d’euros en dos anys (2023 i 2024).

De fet, tots els tributs registraran increments molt per sobre del creixement del producte interior brut (PIB), amb el 7,7% l’IRPF, fins a 113.123 milions o el de Societats, amb una alça de la mateixa proporció, fins a 28.519 milions; o l’IVA, amb una alça del 5,9%, fins a 86.093 milions o els impostos especials, que graven el tabac, la cervesa o els carburants, amb un augment del 8,2%, fins a 22.287 milions.

En aquest punt destaca el gravamen sobre l’electricitat, que registrarà un creixement d’ingressos de 1.364 milions, amb un augment del 568,4%.

L’increment més gran es produeix en l’apartat d’altres ingressos tributaris, que se situaran en 12.759 milions, cosa que suposa una alça del 19,8%.

En l’IRPF, el creixement dels ingressos serà a conseqüència de l’augment en la renda bruta de les llars a l’elevar-se salaris i pensions. Es preveu que la renda bruta de les llars experimenti un creixement entorn del 6% el 2023, uns dos punts menys que aquest any. En les rendes del treball (bàsicament salaris i pensions) la desacceleració serà menor (entorn d’un punt).

Societats

L’augment en Societats es recolza en l’augment dels beneficis entorn d’un 4,5% i un import de devolucions realitzades similar al del 2022. S’hi ha de sumar l’impacte positiu del tipus mínim (vigent des d’aquest any, però que es farà efectiu en els ingressos al presentar la declaració anual del 2022 el juliol de l’any que ve) i de la limitació en la compensació de pèrdues en els grups (amb efecte en els pagaments fraccionats que es facin el 2023 i, posteriorment, en la declaració del 2023 a presentar el 2024).

En el cas de l’IVA,  l’augment del 5,9% es basa en una previsió per a la despesa final subjecta amb una alça entorn del 6%. «Aquesta evolució seria coherent amb la hipòtesi de desacceleració amb què està configurat l’escenari macroeconòmic, en particular en el cas de la despesa en consum de les llars i, sobretot, en termes nominals».

Tot això es produeix després d’un 2022 en què els ingressos tributaris arribaran a la xifra de 244.072 milions d’euros, amb un creixement del 9,3%. La recaptació per sobre del previst se situarà entorn dels 30.000 milions.

Base imposable

Segons el projecte de llei de Pressupostos recull que la base imposable afegida dels principals impostos augmentarà un 5,9%, gairebé quatre punts menys que el 2022. «La desacceleració serà més evident en les bases vinculades a la despesa, fonamentalment, per la menor pressió dels preus (la despesa subjecta a l’IVA reduirà el seu creixement a la meitat i el valor dels consums subjectes a impostos especials a un quart del registrat el 2022)». Respecte a les bases lligades a les rendes, «la moderació serà tan sols d’un parell de punts».

El Govern destaca «el paper que jugaran les mesures normatives». La major part d’aquestes tindran un impacte positiu en els ingressos del 2023», afirmen. En concret, les mesures relatives als impostos directes, com l’impacte del nou tipus mínim i la limitació en la compensació de pèrdues en els grups en l’impost sobre societats i, en els impostos indirectes, els ingressos del nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Tot i que altres mesures reduiran els ingressos (disminució de l’IRPF a les rendes baixes i rebaixa de l’IVA als productes d’higiene femenina), «l’efecte net de les mesures explica que, tot i que les bases imposables creixin al 5,9%, els ingressos tributaris ho faran un 7,7%».