El deute de les empreses, les llars i institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars (ISFLSH) va baixar lleugerament (-0,7%) en el primer semestre del 2022, fins a 1,679 bilions d’euros, és a dir, el 132,2% del PIB, segons el Banc d’Espanya. Fa un any, el deute estava situat en 1,691 bilions. Ara bé, si es compara amb el 2019, el deute va pujar el 4,2%. En termes de PIB, la ràtio es va moderar davant del 146,1% del 2021, però encara és superior al 129,3% del desembre del 2019. El Banc d’Espanya apunta que les empreses han contribuït més a abaixar el deute. D’altra banda, la riquesa financera neta de les famílies va augmentar el 0,3% respecte a fa un any, fins a 1,895 bilions.

En concret, el deute consolidat de les societats no financeres es va reduir de 979.100 milions d’euros del primer semestre del 2021, fins a 961.200 milions d’euros del juny del 2022. En relació amb el pes sobre l’economia, l’endeutament empresarial es va reduir fins al 75,7% del PIB, davant el 84,6% de fa un any.

El deute de les llars i ISFLSH va passar de ser de 712.000 milions el juny del 2021, 717.600 milions el 2022. En termes de PIB, va disminuir del 61,5% fins al 56,5%.

Les operacions netes acumulades en els darrers quatre trimestres corresponents al finançament consolidat rebut per les empreses i les llars i ISFLSH van arribar als 6.500 milions d’euros, de manera que va continuar el descens dels últims trimestres. Les societats no financeres van captar finançament nou equivalent al 0,7% del PIB, i les llars i ISFLSH per un 0,2% del PIB.

D’altra banda, la riquesa financera neta de les llars i ISFLSH, que s’obté deduint els passius dels actius financers, es va situar en els 1,895 bilions d’euros a finals del segon trimestre, xifra que representa un augment del 0,3% en comparació amb el 2021. Amb relació al PIB, els actius financers nets representen el 149,1%, ràtio que es va reduir en 14 punts en comparació amb l’any anterior per l’augment que va experimentar el PIB.