El ministeri de Transports ha formalitzat un contracte per estudiar la millora de l'estació de Martorell i l'augment de capacitat de la línia R4 entre la capital del Baix Llobregat i el Nus de Castellbisbal i El contracte ha estat signat amb l'empresa SAITEC S.A, per un import proper al milió d'euros.

El termini per a fer l'informe és de 30 mesos. Les alternatives plantejades seran desenvolupades amb l'abast necessari perquè els documents generats puguin servir de base als processos d'informació pública i d'audiència a les administracions establerts a la Llei del Sector Ferroviari i al Reglament del Sector Ferroviari, i la legislació ambiental vigent. Aquest contracte s'emmarca en l'actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020 – 2030.