La proximitat i la sostenibilitat són els principals actius dels mercats ambulants de Catalunya. Així ho constata un estudi de la Direcció General de Comerç, que detalla que el consum de productes propers i ecològics i la compra amb envasos reutilitzables són les principals demandes dels consumidors. D'altra banda, l'informe apunta que un 64% dels clients dels mercats setmanals supera els 50 anys, mentre que tan sols un 11% en té menys de 35. Pel que fa a fidelitat, un 51,7% dels consumidors compra cada setmana en mercats ambulants, percentatge que baixa fins al 6% en el cas dels joves. En aquest sentit, l'estudi fixa el perfil de menys edat com el "gran objectiu" a atraure en el futur.

Pel que fa a valoració, els usuaris atorguen un 8 sobre 10 als mercats no sedentaris. En aquest sentit, l'estudi assenyala que el 88% de les persones que els visiten hi accedeix en menys de 20 minuts des de casa seva i només un 38% s'hi desplacen amb vehicle privat.

La connexió dels mercats amb la vida econòmica i social de l'entorn provoca que tres de cada quatre persones aprofitin la visita per realitzar "altres gestions" als municipis. Per aquest motiu, un 74% prefereix que s'ubiquin en localitzacions cèntriques i no pas en zones perifèriques.

En relació amb les estratègies de futur, la Direcció General de Comerç remarca que cal incidir en la informació i la comunicació per tal d'atraure nous perfils i la millora dels serveis, les parades, l'espai físic i la imatge, entre ad'ltres.

L'estudi es basa en enquestes realitzades a més de 400 persones en 25 mercats d'arreu de Catalunya. Tot plegat s'ha presentat en la 1a Trobada de Mercats Setmanals de Catalunya, que ha reunit prop de 200 representants del sector al Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.