El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat en contra de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en un cas que podria aplanar el camí per igualar, encara més, el que ara es coneix com a permís per naixement (abans, per maternitat o paternitat). En una sentència a la qual ha tingut accés ‘El Periódico’, del mateix grup editorial que aquest 'Regió7', aquest organisme reconeix a un pare el dret a rebre aquesta ajuda encara que el seu fill morís en el part. I això que el marc normatiu actual només cobreix la mare biològica davant aquest escenari.

De fet, precisament per això la Seguretat Social havia denegat al pare la prestació. Amb tot, l’home va fer una reclamació i, com que també va ser desestimada, va recórrer al gabinet jurídic de CCOO per portar el seu cas davant la justícia.

"La controvèrsia se suscita per l'article 26.7 del R. D. 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, ja que estableix que 'no podrà reconèixer-se el subsidi per paternitat si el fill o el menor moren abans de l'inici de la suspensió o permís'", repassa aquesta sentència, que també recull el que altres tribunals havien posat abans damunt de la taula: que les diferents normatives per garantir la igualtat entre homes i dones haurien de comportar el reconeixement del dret.

A això s'ha acollit també el TSJC, que havia de decidir si secundava o no l'argument de l'INSS, que, a 'grosso modo' defensava que una baixa d'aquest estil està pensada per cuidar de la salut física de la mare davant la defunció del fill, però que l'altre progenitor no té aquesta necessitat.

Però el tribunal català ha prioritzat altres supòsits. Per exemple, que l'article 68 del Codi Civil estableix que els cònjuges han de compartir les responsabilitat d’"atenció" als "descendents", que la llei que ara equipara els permisos de tots dos progenitors no ho fa per motius de salut o que la persecució de la igualtat entre homes i dones "impedeix considerar que un dret conciliatori sigui reconegut a una dona davant de l'home, en idèntica situació".

Sentència recurrible

"Aquesta conclusió era evident en el context de diferent durada dels permisos sota el prisma dels quals es va produir el fet causant objecte de pronunciament per l'Alt Tribunal (en què el permís de paternitat no arribava a les sis setmanes), si bé no estimem que resulti aplicable a l'actual context normatiu, en què, un cop superades les sis setmanes posteriors al part, la finalitat de la prestació és similar per a tots dos progenitors, cosa que determina l'absència de justificació objectiva del diferent tracte normatiu en la suposada defunció fetal", argumenta el TSJC.

De totes maneres, la sentència (i la seva potencial jurisprudència) no és ferma, així que la Seguretat Social encara podria interposar un recurs de cassació i el cas continuaria fent tombs.