L'atur registrat baixa en 6.322 persones a l'octubre a Catalunya, un 1,8% menys, i trenca la dinàmica de tres mesos a l'alça que va iniciar al juliol. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, el nombre d'aturats és de 347.996, la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb l'octubre de l'any passat, el total de desocupats ha caigut en 29.964 persones (-7,9%).

Es tracta del tercer mes d’octubre en què l’atur disminueix des de l’any 2007 i el del 2021 però ho fa amb la caiguda mensual més intensa registrada en aquest mes de la sèrie històrica. Les afiliacions han pujat per segon mes en 4.031 persones (+0,11%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

Si es compara amb l'any anterior, hi havia 117.654 empleats més (+3,36%). A l'octubre, el total d'empleats afiliats a la Seguretat Social era de més de 3.617.000 milions a Catalunya.

Caiguda rècord de l'atur estatal 

Pel que fa a l'atur, a Espanya ha caigut a l'octubre en 27.027 persones, el que suposa un 0,9% menys que al setembre, fins als 2.914.892 desocupats. En el cas estatal també s'ha registrat la reducció més intensa d'aquest mes on habitualment augmenta l'atur. El nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i registra una baixada del 10,5% en un any.

En el desè mes de l'any Catalunya ha estat la segona comunitat de l'Estat on més ha baixat l'atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia (18.736 aturats més que al setembre). Per darrere de Catalunya s'ha situat Extremadura (-2.670) i Múrcia (-2.359).

La desocupació cau a totes les demarcacions, encapçalades per Lleida, on ha disminuït un 5,2%; seguit de Girona (-4,9%); i Tarragona (-3,3%). Per últim, a Barcelona ha baixat lleugerament (-0,8%). En canvi, les comarques barcelonines són les úniques que registren un increment d'ocupació (+0,8); mentre que Girona (-2,62%), Lleida (-2,2%) i Tarragona (-1,2%) ha notat descensos d'afiliació.

L'atur juvenil s'incrementa

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació (57,4%), però s'ha situat per sota del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (199.873). Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys ha pujat i ha passat de 5,7% al 6%, amb 20.899 aturats.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes amb 66.672 aturats, 1.635 menys que al setembre (-2,4%). En termes interanuals, representa un 10% menys.

El sector serveis impulsa la baixada de l'atur

La baixada de l'atur català s'ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat 5.460 persones menys, és a dir, concentra un 86% de les sortides. L'atur també ha baixat a l'agricultura (-725 persones), a la construcció (-666 persones) i a la indústria (-250 persones),

Un 45% dels contractes són indefinits

Deu mesos després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 45% del total, quatre punts menys que al setembre. En aquest setembre s'han signat 237.523 contractes a Catalunya, 27.483 menys que al setembre (10,35%). En comparació amb l'octubre de l'any passat, el nombre de contractes signats ha caigut en 25.472 firmes, el que es tradueix en un descens del 9,69%.

Durant el mes d'octubre s'han formalitzat 108.787 contractes indefinits, el que representa un 16,8% menys que el mes anterior. Amb tot, en comparació amb l'octubre de l'any passat, la contractació indefinida es dispara un 166,8%, amb 68.010 signatures més. Seguint aquesta lògica, els contractes temporals han notat una caiguda del 42% en un any, amb 93.482 firmes menys.

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.524.139 contractes, dels quals 697.335 (45,8%) han estat indefinits, quatre vegades més que la mitjana de la sèrie històrica.

En l'acumulat de l'any, a Espanya s'han signat 5,95 milions de contractes indefinits, un 251% més que el 2021. En canvi, els temporals han sigut 9,75 milions, un 51,2% menys.

Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest mes s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè s'han reduït a 2,8 milions els afiliats amb contractes de menys de 30 dies i s'han incrementat 48 dies la durada mitjana del total dels contractes en comparació amb 2019.

Estabilitat en els ERTO

D'altra banda, el nombre de treballadors catalans amb la feina suspesa en un ERTO continua estable, amb uns 3.600 treballadors, dels quals 238 s'acullen al mecanisme especial per les agències de viatges.