La Comissió Europea ha presentat aquest dilluns una proposta per millorar la transparència en el sector del lloguer d'allotjaments turístics a curt termini, el qual engloba plataformes com Airbnb. El text pretén unificar els registres de dades d'aquestes plataformes perquè estiguin disponibles per al conjunt dels usuaris i, alhora, permetin als governs nacionals dissenyar polítiques d'habitatge d'acord amb els seus objectius. La proposta també inclou la possibilitat de fer registres aleatoris per comprovar que els propietaris dels allotjaments turístics compleixen la normativa i autoritza els diferents estats membres a suspendre aquells individus que vulgui esquivar-la.

Segons el document presentat aquest dilluns, el nou marc permetrà harmonitzar les dades que hauran de facilitar els hostes als sistemes nacionals. Aquestes hauran d'incloure el nom del propietari, el tipus d'habitatge i la seva localització. Un cop emeses, cada propietari rebrà un número de registre únic que servirà per verificar la seva autenticitat.

La proposta de la Comissió obligarà que aquest número de registre sigui visible a la web de cada plataforma i autoritzarà registres aleatoris per verificar que el número que apareix als habitatges és el correcte. En cas d'incompliment, seran les autoritats nacionals les encarregades d'aplicar les sancions corresponents.

Per tal de facilitar l'intercanvi de dades, Brussel·les també exigeix que les plataformes comparteixin tota la informació de què disposin en els seus registres almenys una vegada al mes. Això es faria de forma automàtica a través d'un sistema unificat entre els estats membres. A més, les dades hauran d'estar totes disponibles en un sol portal i que podria ser consultat per qualsevol ciutadà.

La proposta haurà de ser discutida ara pel Parlament Europeu i pel Consell abans d'entrar en funcionament. Un cop aprovada, els estats membres disposaran d'un període de dos anys per establir els mecanismes necessaris per facilitar l'intercanvi de dades.

Un sector cada cop més rellevant

Segons les dades facilitades aquest dilluns per la Comissió Europea, el sector dels allotjaments a curt termini ja representa una quarta part dels establiments turístics al conjunt de la Unió Europea.

Durant la primera meitat del 2022, el nombre de reserves en aquest tipus d'allotjaments ha arribat gairebé als 200.000 milions, mentre que el 89% dels ciutadans de la UE que ha reservat una estada a través de plataformes com Airbnb han recomanat l'experiència a tercers.