L'import de les prestacions i subsidis per a persones en situació d'atur pujaran a partir de l'1 de gener del 2023. Així ho ha avançat el Govern, que ja ha elaborat el seu avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat i ara es prepara per a negociar-lo amb els partits al Congrés. Una de les mesures incloses en la primera versió dels comptes públics per a l'any que ve és l'actualització de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), un barem segons el qual es calculen diverses ajudes públiques, com les quanties mínimes i màximes de la prestació d'atur o els subsidis per a majors de 52 anys. Un total d'1,79 milions d'aturats es beneficiaran directament d'aquest augment.

Si bé en els seus inicis el subsidi per a aturats més grans es calculava sobre la base del salari mínim interprofessional (SMI), des de fa més d'una dècada es guia per l'IPREM. I aquest indicador, en el marc de les negociacions entre el PSOE i Unides Podem, finalment es va consensuar que pugés un 3,6% l'any que ve. En conseqüència, aquest indicador passarà dels actuals 579,02 euros mensuals a 600 euros.

Com afectarà això al subsidi per a aturats? Aquesta transferència pública es calcula sobre la base d'un percentatge de l'IPREM i si aquest puja, puja el subsidi. Actualment està disposat per llei que un aturat major de 52 anys té dret a cobrar un pagament mensual equivalent al 80% de l'IPREM. Actualment 463,2 euros al mes i a partir de l'any que ve -sempre que tirin endavant els Pressupostos- serà de 480 euros. És a dir, pujarà 16,8 euros.

Quan has de sol·licitar la pròrroga del subsidi per desocupació?

Podràs sol·licitar la pròrroga sempre que no hagis esgotat la durada màxima legalment prevista per a cada tipus de subsidi i mantinguis els requisits exigits en la sol·licitud.

Hauràs de presentar la sol·licitud entre l'endemà de la data d'esgotament del període semestral i els quinze dies següents a la data de venciment del període de pagament de l'última mensualitat (dia quinze o següent hàbil del mes). Transcorregut aquest termini, el subsidi quedarà prorrogat amb efectes des de l'endemà de la sol·licitud, descomptant-te de la teva durada tants dies com hagin passat des de l'endemà de l'esgotament del període semestral fins a la data de sol·licitud, tots dos inclusivament.

Si els teus ingressos o la suma dels teus ingressos i els de les persones que formen la teva unitat familiar dividida pel nombre de membres que la componen, inclòs tu, no han superat en cap mes, des de la sol·licitud del subsidi o represa o des de l'última pròrroga presentada, el 75% del salari mínim interprofessional (SMI) (quanties per a enguany), podràs tramitar la pròrroga del subsidi a través d'Internet en la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que disposis de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

Si no disposes de claus d'accés a Internet o en algun mes posterior a la sol·licitud del subsidi o de la represa o des de l'última pròrroga presentada, els teus ingressos o la suma dels teus ingressos i els de les persones que formen la teva unitat familiar, dividida pel número dels seus membres, inclòs tu, han superat el citat import, o han variat els seus familiars a càrrec, per a realitzar la sol·licitud hauràs d'acudir a la teva oficina de prestacions. Hauràs de demanar cita prèvia a través d'Internet o trucant per telèfon.