L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha reconegut que el creixement del PIB a escala global és "dèbil" i no preveu millores respecte als darrers mesos. Segons les previsions econòmiques publicades aquest dilluns, el creixement econòmic al conjunt dels països que es troben dins l'organització serà del 0,4%, el mateix que es va registrar durant el trimestre anterior i lluny de la millora de l'1,2% corresponent al darrer trimestre de 2021, just abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. En el cas espanyol, les previsions de l'OCDE estimen un creixement per sota la mitjana, del 0,2%, xifra que contrasta amb la millora de l'1,5% anotada durant el trimestre anterior.

Si bé l'OCDE subratlla que bona part de les majors economies han detectat millores notables pel que fa a la reactivació del comerç internacional, també assenyala que la demanda domèstica ha disminuït arran de la inflació.

L'increment de les exportacions i les importacions ha beneficiat economies com la dels Estats Units, on es preveu un creixement del 0,6% durant el tercer trimestre. Cal recordar que el país nord americà ve d'una recessió tècnica, ja que la seva economia es va contraure durant el primer i el segon trimestre de l'exercici. També n'ha sortit ben parada Alemanya, que estima una millora del 0,3% aquest tercer trimestre, dues dècimes més en comparació al segon.

En altres països com França i Itàlia, en canvi, la caiguda del consum domèstic ha tingut un pes és rellevant en l'evolució del PIB. En el cas francès, es calcula que l'economia creixerà un 0,2% el tercer trimestre (en l'anterior ho va fer un 0,5%), mentre que en el cas italià s'estima una millora del 0,5% (durant el segon trimestre va ser de l'1,1%).

Els estats de l'OCDE més castigats, però, continuen sent aquells més propers a Ucraïna i els que tenen una major dependència del gas rus. Els exemples més destacats són Letònia (-1,7%), Eslovènia (-1,4%) i Estònia (-1,3%).