Les pensions mitjanes de jubilació al nostre país van arribar el mes passat als 1.257 euros al mes. Si analitzem aquesta dada amb octubre de 2021, podem concloure que s'han incrementat en un 5,4%. Si ho analitzem més detalladament, veiem que la quantia mitjana de la pensió en el Règim General va pujar a 1.405,9 euros mensuals. El Règim d'Autònoms es va situar en els 837,3 euros al mes, en la Mineria del Carbó en 2.451,4 euros i en el de la Mar en 1.396 euros.

Actualització de les pensions

El Govern ha decidit que les pensions s'actualitzaran segons la inflació mitjana, com estableix la legislació. «Mai més els pensionistes perdran poder adquisitiu en l'actualització anual», anunciava el president del Govern, Pedro Sánchez, fa una setmana.

Per la seva part el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i MigracionsJosé Luis Escrivá va anunciar recentment que el període establert per a calcular la quantia de les pensions no augmentarà als 35 anys, es mantindrà en els 25, encara que pot haver-hi condicionants per a millorar aspectes en la cotització. L'objectiu és «elevar progressivament la pensió màxima i augmentar la cotització de la base màxima», explicava.

Paga extra de Nadal

La majoria de les pensions contributives del nostre país inclouen 12 pagues mensuals i 2 extres: la d'estiu que s'abona al juny i la de Nadal, que els pensionistes rebran aquest mes de novembre.

Únicament aquells pensionistes que tinguin reconeguda una incapacitat permanent i els qui les cobren per malaltia professional o accident de treball reben aquestes pagues extres en 12 mesos, per la qual cosa no compten amb aquests dos ingressos extra al juny i novembre. Tampoc perceben el cobrament extraordinari de Nadal els pensionistes que acaben d'adquirir aquesta condició, ja que, administrativament, es descompten els mesos en què encara estava en actiu. Així doncs, hauran d'esperar al pròxim any per a rebre aquesta paga.

Però quin dia es cobra la paga extra de Nadal? La Seguretat Social sol abonar aquestes quanties el dia 25 de cada mes en curs encara que, com ja t'hem explicat en altres ocasions, la data pot variar en funció de l'entitat bancària en la qual es tingui domiciliat el pagament.

Així doncs, aquest 25 de novembre els pensionistes que així els correspongui rebran l'ingrés de la seva pensió i, a més, la paga extra de Nadal.