Catalunya rebrà 4.749,93 milions d'euros procedents del Fons de Finançament a les comunitats autònomes durant el primer trimestre del 2023. Així ho va acordar la Comissió Delegada del Govern per als Afers Econòmics (CDGAE), que va pactar assignar a les comunitats un total de 10.623,23 milions d'euros, dels quals 10.416,4 aniran al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i 203,8 al compartiment de Facilitat Financera (FF). D'aquesta manera, Catalunya rebrà un 44,73% dels recursos totals i se situarà com la comunitat amb més recursos transferits, seguida del País Valencià (2.790,76 MEUR, el 26,28% del total) i Castella-la Manxa (929,96 MEUR, el 8,76% del total).