Catalunya generarà un total de 379.471 oportunitats d'ocupació per a tècnics de formació professional del 2022 al 2030, segons revela l'informe anual de la formació professional elaborat per CaixaBank Dualiza en col·laboració amb Orkestra-Institut Basc de Competitivitat de la Universitat de Deusto, i que enguany porta per títol “Una nova Llei d'FP per a uns nous temps”.

És la primera vegada que un estudi desgrana no només la projecció d'ocupacions que tindrà el nostre mercat laboral en els pròxims anys sinó també quants d'aquests nous llocs de treball seran per a tècnics d'FP.

Segons aquestes dades, el sector serveis serà on l'economia catalana acumularà majoritàriament aquestes noves ocupacions, en concret, entorn del 73%. En indústria es generarà el 19% i el 7,5% en la construcció.

Oportunitats d'ocupació a tot Espanya

En total, a tot Espanya, aquestes oportunitats per a tècnics d'FP ascendiran fins a les 2.131.325, de les quals més d'un milió (1.219.136) corresponen als qui cursin una FP de grau superior i una mica menys (912.189) als que estiguin cursant un grau mitjà. Aquestes dades reflecteixen que una de cada quatre oportunitats que es generen en tota l'economia serà per a FP, ja que d'aquí al 2030 s'espera que l'auge d'oportunitats d'ocupació ascendeixi a 8.654.362.

Els sectors on més ocupació es generarà seran el comerç, l'educació, l'hostaleria, la construcció i la indústria i aquest desenvolupament tindrà una translació directa a l'ocupació en formació professional.

D'aquesta manera, el comerç serà l'àmbit on més professionals d'FP es requeriran, 242.380 oportunitats en grau superior i 203.868 en grau mitjà, seguit de la indústria manufacturera (153.332 per a grau superior- 103.560 per a grau mitjà) i de les activitats sanitàries (101.517 per a grau superior- 112.805 per a grau mitjà).

Cal veure si l’FP tindrà prou eines per poder dotar de professionals les demandes que es generaran en cadascun d'aquests sectors. L'augment de les taxes de finalització dels estudis d'FP en el temps estipulat serà un aspecte clau en aquest sentit. Fins ara, l'FP ha respost sempre amb més velocitat que altres opcions formatives als canvis socials.

Així, l'informe de CaixaBank Dualiza reflecteix com els sectors on més ha augmentat la presència de persones ocupades amb estudis d'FP durant els últims cinc anys han estat energia elèctrica, gas i vapor (4,6%), comerç (3,4%), activitats recreatives i culturals (3%) i indústria manufacturera (2,9%).