El Consell Assessor de Comerç ha aprovat la recomanació dels períodes de les properes rebaixes d'hivern i d'estiu. Per una banda, l'òrgan consultiu preveu que les rebaixes d'hivern siguin entre el 7 de gener i el 30 de març i les d'estiu entre l'1 de juliol i el 30 d'agost. El Consell Assessor de Comerç és un òrgan consultiu i assessor adscrit al Departament d'Empresa i Treball i que depèn directament del conseller. Segons la Llei catalana de comerç, en el seu article 20.6, és l'òrgan competent per fixar la recomanació dels períodes de rebaixes. Està integrat per la Generalitat, personalitats representatives del sector, associacions, cambres de comerç, entitats municipalistes i sindicats.