El Banc d'Espanya (BdE) ha afirmat aquest dimecres que el 2050 l'Estat serà el tercer país de la Unió Europea amb una despesa més elevada en pensions. Basant-se en les projeccions de l'Eurostat que situen Espanya com el país europeu amb més envelliment de la població a les dècades vinents, indica que l'Estat saltaria del setè lloc que ocupava el 2019 a estar només darrere de Grècia i Itàlia en valors comparats. Així, l'anomenat "factor demogràfic", és a dir, la ràtio de població més gran de seixanta-quatre anys sobre el total de gent en edat de treballar, passaria del 29,5% del 2019 al 59,5% del 2050. Amb aquest panorama, Espanya superaria en envelliment a França el 2037 i a Alemanya el 2039. També s'acostaria a Portugal i Itàlia.

Segons aquest estudi sobre el sistema de pensions, l'envelliment progressiu de la societat espanyola durant les tres pròximes dècades suposarà una "notable pressió a l'alça" en la despesa en aquesta prestació bàsica del sistema de benestar social. Així mateix, alerta que igualar el nivell d'atur d'Alemanya només permetria a Espanya contrarestar el 40% d'aquest envelliment.

Un altre element que assenyala l'organisme és la relació entre la quantia "comparativament elevada" de les prestacions i el salari mitjà, factor que també impulsa la despesa en pensions a Espanya. Sobre el nivell de cobertura s'indica que a Espanya continua més baix que a la resta d'Europa perquè encara hi ha una xifra elevada de dones que no cobren prestació i el nombre de prestacions d'invalidesa també és comparativament més petit.