Regió7

Regió7

AMB LES GARROFES

Destinació emergent

Parlàvem, fa poc, de com una efemèride de tipus cultural i turístic, en el cas de Manresa 2022 amb motivació religiosa, pot aixecar recursos aliens al municipi per tal de millorar barris i patrimoni per tal que en gaudeixin els ciutadans. Així com es catalitzen millores en àmbits privats com ha estat el cas de la Cova o la mateixa Seu. L’actuació urbana i patrimonial en la ròtula de tres barris a l’entorn de la Via i la plaça de Sant Ignasi, els Drets i la plaça del Remei, amb els nous ascensors i la propera habilitació del Museu del Barroc, de la Delegació del Govern als vells jutjats i la seu del Nou Arxiu i de l’oficina de turisme a la Baixada dels Jueus, comportarà un canvi en el comportament dels propietaris privats i de la tipologia dels seus habitatges.

Endinsem-nos, ara, en els altres dos aspectes de Manresa 2022. Primer, l’activitat cultural on s’han endegat cicles de conferències i debats d’alt interès a l’entorn del pensament, de la innovació educativa, la Inter confessionalitat solidària. En el camp d’espiritualitat i pensament ha tingut lloc la trobada internacional Cruïlla de Camins: Una Resposta Intergeneracional Multireligiosa a la Crisi Social i Ambiental. Diàlegs per la transformació, el simposi d’arribada a la Travessa cap al 2022, el Congrés de Salut Mental i queda pendent el Congrés Català de Filosofia. En el camp educatiu, l’Àgora d’Educació: Mestres que (es) transformen, i els projectes Lotus de millora educativa. En el camp de la cultura i l’art: el projecte del Museu del Barroc de Catalunya, la continuïtat del Premi Pare Ignasi Puig i Simon per la recerca històrica juntament amb el IX Congrés d’Història Moderna de Catalunya, centrat en la religió, cultura i societat als segles XVI i XVII i, també, la Miscel·lània d’Estudis Bagencs. En art: les accions commemoratives del Centenari Joseph Beuys 2021, la potenciació dels Jardins de Llum, l’exposició Cultura Ignasiana Microscopies 2022 - Land Art, l’exposició: «Sant Ignasi. La Petjada del Pelegrí». En espectacles: la potenciació del FABA, el cicle Quinze Vint-i-Dos, els Sons del Camí, l’Espai Ànima, la Mostra de Cinema Espiritual i nombrosos espectacles d’alta qualitat. En esports: Manresa International Cup, Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià

En promoció interior i exterior s’ha avançat amb la potenciació dels ambaixadors de Manresa, la promoció de les visites de Ciutats del Camí Ignasià, la Marxa del Pelegrí, la Ignasiana BTT, les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, l’amplificació de les Festes de Sant Ignasi, la celebració de la Refesta i diverses publicacions com Viatge a la Catalunya Ignasiana i altres. En totes les activitats hi han participat més de 70 entitats manresanes.

Finalment, si hom agafa la dimensió estrictament turística, veurem com la ciutat ha passat de la irrellevància, fa una dècada, a esdevenir, segons els estudis elaborats per la DIBA, una destinació turística emergent consolidada. Hi ha hagut un enfortiment de l’àrea de turisme amb personal qualificat i molt motivat que ha acompanyat el pla de desenvolupament turístic municipal, la nova Oficina de Turisme, la creació de la Fundació Turisme i Fires, el Pla de Màrqueting , el Pla se sostenibilitat de destinacions i posada en marxa del Camí i l’any Ignasià. S’ha passat, en quasi tots els principals valors patrimonials de la ciutat, de recursos mal explotats, a oferir productes de turisme cultural que s’han enriquit amb propostes d’experiències per a visitants.

Els resultats recents marquen l’evolució. El 2022, la procedència dels visitants fou de Manresa un 34%, Catalunya 31%, Estrangers 18%, Espanya 10%, Barcelona 7%. Els serveis efectuats al carrer del Balç han estat un 350% més que l’any anterior i a l’Espai 1522 un 380% més; i superiors notablement a les xifres d’abans de la pandèmia. S’han fet prop de 8.000 vistes guiades i la suma de serveis i atencions de l’oficina de turisme arriba a prop dels 72.000 casos, partint el 2016 d’uns 30.000. Sumant-hi els serveis fets des d’altres equipaments sumen 202.000, amb un impacte segons l’estudi de la DIBA, d’uns 3.000.000 euros. S’ha captat un 22% més d’agències de viatges que el 2019; s’ha coliderat la governança del Camí Ignasià; s’ha obtingut 5,2 milions d’euros per a plans de Sostenibilitat Turística, així com la revalidació del certificat Biosphere; s’han creat productes nous amb maridatges de Patrimoni, Balç i Vi, Fira VIBA, tasta el Camí Ignasià i un llarg etcètera.

Resumint. Del projecte Manresa 2022, els canvis urbans i patrimonials quedaran a favor de la ciutat i els seus barris del Centre Històric. Els esdeveniments culturals i de promoció, en alguns casos, perduraran anualment i altres plurianualment per a tots els ciutadans. I les millores en la destinació turística seran acumulatives i afavoriran comerç i hostaleria i es passarà de la irrellevància a la destinació reconeguda.

Compartir l'article

stats