Prop d’una cinquantena d’empreses de diversos sectors de l'Anoia van assistir a una nova jornada organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) amb l'objectiu d'exposar i resoldre dubtes i inquietuds del teixit empresarial davant el nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

L’1 de gener va entrar en vigor l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables regulat en la Llei 7/2022, de 8 d’abril de 2022, de Gestió de Residus i Sòls Contaminats per al Foment de l’Economia Circular. Aquest impost està creat amb la finalitat de fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos no reutilitzables i impulsar el reciclatge dels residus de plàstic i contribuir en l’economia circular d’aquest material. En aquest sentit, l’impost grava la quantitat de plàstic no reciclat que contenen els envasos no reutilitzables a un tipus de 0,45 euros/kg de plàstic no reciclat, i afecta tot tipus d’envasos: primaris (envasos que acompanyen el producte en el moment de la venda), secundaris (col·lectius, envasos que agrupen diversos productes que ja tenen envàs primari) i terciaris (envasos per logística i transport).

El gravamen també afecta articles de plàstic amb la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies (film de plàstic per protegir mercaderies en un palet, per exemple), productes semielaborats dels anteriors, productes de plàstic per tancament i comercialització o presentació (taps d’ampolla, per exemple) i productes que en la composició tinguin més d’un material que contingui plàstic (caixes de cartró amb acabat laminat o tapes de llibres amb acabat de laminat de plàstic, per exemple).

La sessió va comptar amb Montse Castillo, doctora en Química Ambiental per la Universitat de Barcelona i sòcia-fundadora i directora tècnica de RepaQ Packaging Consulting, una empresa dedicada a la consultoria tècnica i al desenvolupament de projectes vinculats al packaging alimentari amb la finalitat d’obtenir solucions d’envàs més sostenibles i funcionals.

Durant la sessió es varen també compartir els dubtes i les inquietuds que tenen les empreses; en aquest sentit, se les va convidar a fer un exercici d’anàlisi orientat a detectar els seus casos particulars i com els afecta l’impost al plàstic. A la sessió també es va abordar l’accés als tràmits amb l’Agència Tributària i el règim sancionador previst en la normativa.