Les nòmines dels treballadors estan canviant. Al febrer va entrar en vigor la rebaixa de l’IRPF al tram de menys nivell. Una cosa una mica beneficiosa quan la inflació segueix elevada, ja que el sou net és sensiblement més gran. Sigui com sigui, les persones que cobrin més de 14.000 euros bruts anuals (els que cobren menys no tributaven abans ni tampoc ara) fins a 21.000 euros tindran un increment salarial a causa dels canvis en la retenció aplicable del treball personal que va aprovar el Govern central per al 2023.

Fins ara, les persones amb rendes entre els 15.000 i 18.000 euros es beneficiaven d’una reducció fiscal. No obstant, amb els nous pressupostos generals de l’Estat, aquesta rebaixa s’estén a tots els contribuents que percebin un salari brut anual d’entre 15.000 i 21.000 euros, que equival al salari mitjà d’Espanya, segons càlculs del Govern central. Per tant, se’n beneficien la meitat dels assalariats.

Les noves quanties de la reducció són les següents:

Si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,50 euros (abans 13.115 euros), la reducció aplicable s’eleva a 6.498 euros (abans 5.565 euros ).

Si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 euros, la reducció aplicable s’obté del càlcul següent: 6.498 euros (abans 5.565 euros ) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50 euros.

Les rendes de fins a 35.200 euros també veuen reparats «errors de salt»

A més, el Ministeri d’Hisenda estén els ajustos en les retencions per reparar els «errors del salt» per als contribuents que cobren entre 22.000 i 35.200 euros. D’aquesta forma, amb la nova taula disminueixen les retencions mensuals d’IRPF de milers d’espanyols. El perquè és que el canvi de retenció d’una persona que cobrava 22.000 euros era de 1.186 euros, mentre que la d’una que cobrés un sol euro més era de 2.303.

L’actualització l’ha de fer l’empresa

Si s’avalua la reducció fiscal per al 2023 amb perspectiva, aquest augment en la nòmina no és beneficiós ni perjudicial per al treballador, més enllà de poder disposar d’aquests diners que l’Estat li tornaria per excés d’IRPF sense esperes. Tot i així, l’Agència Tributària ha desenvolupat un simulador perquè cada persona pugui calcular les retencions de l’IRPF de cara al 2023.

El treballador no ha de fer res per beneficiar-se d’aquesta mesura, ja que l’actualització de la situació fiscal és responsabilitat de l’empresa que l’ocupa. En aquest sentit, la norma va entrar en vigor en les nòmines de febrer, amb caràcter retroactiu des de gener. L’única preocupació del treballador és revisar la nòmina i comprovar que tot es trobi en ordre. Si no, li ha d’exigir al seu ocupador que compleixi amb la llei.