Els mestres i docents són els pilars del sistema educatiu del nostre país. I de la societat en general, ja que, gràcies a ells, els nens i joves es converteixen en homes i dones de profit.

Els professors tenen una doble tasca: ensenyar els coneixements i educar. Així, les seves funcions són molt importants i significants, ja que els menors passen mínim des dels 6 anys i fins als 16 –els 10 anys que és obligatòria l’escolarització a Espanya– a l’escola una mitjana de 5 hores diàries, excloent els caps de setmana, estiu, festes de Setmana Santa, Nadal i els festius propis de cada país, comunitat autònoma i ciutat.

Es pot suposar que, amb una responsabilitat tan gran, haurien de ser, junt amb els metges, dels professionals que més cobressin a Espanya. No obstant, la realitat dista molt de la teoria.

Els professors de secundària de l’escola pública, és a dir, els que ensenyen en el tercer tram educatiu dels sistemes nacionals d’educació –que a Espanya inclou els adolescents de 12 a 16 anys– solen tenir un salari base d’uns 1.700 euros si no tenen experiència.

Complements

Però a aquest salari base cal sumar-li el complement específic –que retribueix les característiques específiques del lloc exercit com a perillositat o responsabilitat– i el complement de destí, que es cobra segons el nivell del lloc que es porta a terme. I en algunes comunitats autònomes, com les Balears, les dues Castelles i Extremadura, també es cobra un plus, anomenat complement específic autonòmic.

Més de 2.400 euros bruts

Tots aquests complements fan que la mitjana dels salaris dels professors de l’ensenyament secundari públic a Espanya sigui d’uns 2.430 euros bruts mensuals (uns 29.200 euros bruts per any).

I a aquest sou cal sumar-li pagues extra i l’avantatge que, com qualsevol funcionari, és una feina blindada: no poden ser acomiadats.

Però com passa amb el salari dels metges, la remuneració dels mestres de secundària oscil·la d’una comunitat a l’altra en fins a 630 euros bruts mensuals, segons un informe elaborat per la UGT dels salaris dels professors el 2022, cosa que suposa que un mestre de secundària pot cobrar fins a un 28% més (o menys) en funció de la comunitat autònoma en la qual exerceixi la seva professió.

A l’escola concertada

En els últims anys, el salari mitjà en l’educació privada s’ha situat a la forquilla dels 1.766 euros als 1.853 euros bruts mensuals (a la qual cosa caldria sumar les pagues extra que tinguin per conveni). Per tant, els sous dels professors d’escoles privats i concertats poden tenir una diferència salarial de més de 500 euros, tot i que també varien en funció de les comunitats autònomes en les quals s’exerceixi.