Les Illes Balears avancen pel camí cap al desenvolupament d’un nou model de turisme sostenible que promou la cohesió social. El sector de l’hostaleria és una peça clau a l’economia balear i en aquest canvi de paradigma és essencial. La millora de l’ocupació en aquest sector permet avançar en la competitivitat, l’eficiència econòmica i la qualitat de vida dels ciutadans.

Caló des Moro Silvia Velert Morell

El turisme representa la principal indústria balear generadora de riquesa, que se situa al capdavant d’aquesta transició cap a la sostenibilitat. L’activitat turística sostenible combina la creació de riquesa econòmica amb la justícia social i la feina de qualitat. En aquest context, el diàleg social entre els agents econòmics i socials és imprescindible.

Balears és un exemple de la rellevància del consens entre els principals agents socials per avançar en les millores laborals i socials. Un exemple destacat el trobem a l’II acord tripartit per a la qualitat de l’ocupació a l’hostaleria. Una part d’aquest diàleg social entre sindicats i patronals, amb la participació del Govern balear com a mediador, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s’ha plasmat al conveni col·lectiu d’aquest sector durant el període 2023-2025.

Avanços a l’hostaleria balear

El consens aconseguit entre les organitzacions sindicals i empresarials a les Balears per a la millora del sector hostaler s’ha convertit en un referent per a altres territoris on el turisme i l’hostaleria són una peça clau per a les seves economies.

Un dels principals avenços que inclou el nou conveni és un increment salarial del 8,5% en dos anys. Però més enllà de les millores salarials recull un destacat progrés en la qualitat de la feina, principalment per a les cambreres de pis, que han reivindicat durant anys unes millors condicions laborals.

L’acord aconseguit entre l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), els sindicats i les organitzacions empresarials involucrades permetrà que els establiments hotelers apliquin una metodologia per mesurar i controlar les càrregues de treball d’aquest col·lectiu.

CAMARERA. BAR. CLIENTES B.RAMON

Millores per les treballadores

L’adaptació de les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral a la normativa europea vigent també representa una millora de la qualitat de vida per al col·lectiu de les treballadores del sector hoteler.

El diàleg social s’ha traduït en un acord per millorar la salut laboral dels treballadors del sector hostaler. Una comissió actuarà contra la sinistralitat, amb el foment de la salut laboral i farà un seguiment sobre l’aplicació de les mesures per reduir les càrregues de treball per a les cambreres de pis. En aquest sentit, la contractació de més tècnics en prevenció de riscos laborals especialitzats en ergonomia suposarà un gran progrés per a la qualitat de l’ocupació d’aquestes treballadores que tenen un paper destacat en el sector hoteler.

Paral·lelament, durant els dos anys de vigència del conveni, es crearà una taula de treball entre la patronal de la restauració i l’oci juntament amb els sindicats per analitzar els problemes específics d’aquest sector. Balears és pionera en la constitució d’un organisme amb aquestes característiques que ajudarà a crear una ocupació de qualitat.

Concurs d'escoles de cuina a l'escola d'hosteleria Guillem Bosch

La negociació àmplia i unànime entre les patronals hoteleres; les associacions de bars, cafeteries i restaurants juntament amb l’Associació d’Oci i Entreteniment i les organitzacions sindicals, garanteix un grau més gran de compliment en tots els punts acordats tant per al Conveni col·lectiu com en l’acord tripartit assolit amb el suport del Govern balear, mitjançant la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Creixement econòmic sostenible

L’activitat turística ha contribuït amb força al creixement econòmic del 13% registrat el 2022 a les Balears, unes taxes molt superiors a la mitjana nacional liderant la recuperació a la resta del país. Aquest desenvolupament s’ha reflectit a la plena ocupació amb un paper destacat del sector de l’hostaleria. Aquest model sostenible en l’ocupació i les condicions laborals redunden en un benestar social més gran a les illes.