Els estudiants en pràctiques, percebin o no una remuneració per elles, hauran de començar a cotitzar a la Seguretat Social a partir del mes d'octubre. Així ho contempla la nova reforma de les pensions, que dona compliment a un compromís del Govern que acumula anys de retard. Empreses o universitats, depenent de qui sigui l'ocupador d'aquests becaris, seran els encarregats d'aportar les contribucions, que comptaran amb una bonificació de fins al 95% a càrrec de les arques públiques. La mesura afectarà centenars de milers d'estudiants a tot l'Estat, que cada any cursen pràctiques curriculars o extracurriculars.

L'entrada en vigor de les noves cotitzacions serà independent de les negociacions que encara manté el Ministeri de Treball amb els agents socials per al nou Estatut del Becari, que, entre d'altres, limitarà el nombre màxim de pràctiques extracurriculars que podrà fer un estudiant al llarg de l'any i obligarà les companyies a costejar les despeses de transport dels estudiants. Per a aquesta matèria, que també acumula diversos mesos de retard, estan citats patronal i sindicats aquesta setmana vinent per intentar tancar aquesta carpeta i traslladar-la al Congrés.

Alumnes de graus universitaris, màsters i estudis de formació professional (FP) s'estrenaran en el sistema de Seguretat Social abans de tenir la seva primera experiència laboral -aquells que no la tinguessin d'abans- a partir del curs 2023-2024. Fins ara únicament cotitzaven aquells becaris que percebien una remuneració per les seves pràctiques i ara el Govern inclourà també aquells que acumulaven experiència, però no cobraven per això.

La cotització exigida als estudiants serà mínima i no inclourà aportacions per a futures prestacions per desocupació. I és que el Govern pretén no equiparar els becaris al règim d'assalariats, sota l'argument que l'ús d'aquesta figura hagués de limitar-se a l'àmbit formatiu i no ser substitutiu de treballadors. És per això que les aportacions d'empreses o universitats hauran de limitar-se als fons de garantia salarial i formació professional. I en el cas de les pràctiques remunerades, també per incapacitat temporal. Quedaran excloses les aportacions conegudes com el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que des d'enguany grava tots els assalariats.

Per salvar les resistències presentades al llarg del procés negociador de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i del Ministeri d'Universitats, la Seguretat Social ha habilitat bonificacions de fins al 95% en les quotes.

Les companyies hauran de donar d'alta als estudiants en el moment que comencin les seves pràctiques, mantenir-los durant tot el període temporal que durin aquestes, per després donar-los de baixa una vegada concloguin. No obstant això, el pagament de les cotitzacions no tindrà caràcter mensual, com és habitual entre els treballadors, sinó trimestral. És a dir, acumularan les obligacions de cotització i les abonaran a la Seguretat Social a l'abril, juliol, octubre o gener.

Que tots els estudiants cotitzaran per les seves pràctiques era un compromís del Govern central des de fa anys. Aquest es remunta al primer mandat de Pedro Sánchez, abans de la coalició amb Unides Podem, quan la ministra de Treball Magdalena Valerio va posar sobre la taula el reglament per generalitzar les cotitzacions. Llavors des de Treball es va estimar que al voltant de mig milió d'estudiants a tota Espanya s'hi veurien afectats i que les empreses haurien de pagar una mitjana de 51 euros al mes per becari.

No obstant això, el desplegament reglamentari d'aquesta cotització es va suspendre i no es va recuperar fins al primer acord en pensions aconseguit aquesta legislatura pel ministre José Luis Escrivá i els agents socials, al juny del 2021. Llavors el Govern es va comprometre a aplicar aquesta cotització en un termini de tres mesos, alguna cosa que finalment no va complir i va anar postergant, fins a aquest nou bloc de reformes. Ara el nou compromís és de tenir a tots els estudiants cotitzant a partir del pròxim curs, a l'octubre del 2023.