El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar 17,9% al gener a Catalunya, amb 6.907 préstecs, segons les dades difoses aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'import total dels préstecs hipotecaris va superar els mil milions d'euros --1.083,3 milions d'euros--, un 13,1% més que al gener de 2022, quan era de 957.795 milions.

En el conjunt de l'Estat, l'augment va ser del 2,9% el mes de gener passat respecte al mateix mes de 2022, fins a sumar 37.435 préstecs, la major xifra en un mes de gener des de 2020, quan es van signar més de 40.200 hipoteques.

Amb la pujada interanual de gener, la signatura d'hipoteques sobre habitatges retorna a taxes positives després que al desembre de 2022 registrés un descens interanual del 8,8% després de 21 mesos d'ascensos interanuals consecutius.

L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 1,3% interanual en el primer mes de l'any, fins als 142.654 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 4,3%, fins als 5.340,2 milions d'euros.

Al gener, el tipus d'interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,86%, amb un termini mitjà de 24 anys.

En el cas dels habitatges, l'interès mitjà va ser del 2,65%, per sobre del 1,85% d'un any abans, amb un termini mitjà de 25 anys.

El 32,6% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el mes de gener passat a tipus variable, mentre que el 67,4% es van signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici va ser del 2,38% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,79% en el cas de les de tipus fix.

L'INE ha informat que ha procedit a revisar la sèrie estadística dels tipus d'interès des de gener de 2020 després de posar en marxa un nou procediment per a validar els resultats del tipus d'interès mig inicial en les hipoteques constituïdes.

En aquest sentit, ha explicat que els canvis realitzats en el procés de validació d'aquests registres consisteixen en un reajustament dels filtres d'acceptació de valors anòmals, que milloren l'estimació dels tipus d'interès mitjans. "D'aquesta manera, la sèrie revisada reflecteix amb major precisió el nivell dels tipus d'interès i la seva evolució al llarg del temps", sosté l'organisme.