Els ministres d'Energia de la Unió Europea han arribat a un acord per estendre fins al març del 2024 la reducció voluntària del 15% en el consum de gas, una mesura que va entrar en vigor l'agost de l'any passat per fer front a possibles talls de subministrament per part de Rússia. L'acord d'aquest dimarts manté pràcticament inalterada la proposta original, que durant l'any passat va aconseguir que la demanda de gas entre l'agost de 2022 i el gener de 2023 es reduís un 19,3%. La regulació, doncs, manté la possibilitat d'activar un 'estat d'alerta' perquè la reducció sigui obligatòria en aquells casos on el subministrament estigui en risc. Des de la posada en marxa de la norma, però, no s'ha arribat mai a aquest punt.

Per assolir la reducció del 15% respecte al període de referència -el Consell va fixar el consum mitjà entre l'1 d'abril de 2017 i el 31 de març de 2022-, cada estat membre és lliure d'adoptar les mesures que cregui oportunes.

Els països notificaran els estalvis obtinguts almenys una vegada cada dos mesos, amb la possibilitat de presentar informes abans i desglossar-los per sectors. Per altra banda, i només sota el cas d'estat d'alerta, aquesta informació s'haurà de traslladar un cop al mes.