Catalunya vol triplicar en set anys les plantes de biogàs que hi ha al país. Actualment n’existeixen una cinquantena i la previsió del Departament d’Acció Climàtica és triplicar aquesta xifra i arribar a les 140 el 2030, per poder generar 1,1 TWh/any. Aquest any el Govern hi destinarà una partida de 25 milions d’euros en ajuts, majoritàriament orientats a promoure noves instal·lacions de biogàs, sobretot en explotacions ramaderes. També destinarà una part de les ajudes a facilitar la transformació de biogàs en biometà a les plantes ja existents.

Per a la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, la producció de biogàs «permet falcar la transició energètica en el sector primari, però també li obre una finestra a la competitivitat».

Jordà va anunciar dijous una inversió inicial de 25 milions per engegar el Pla de Biogàs de Catalunya en el 2n Congrés de Bioeconomia Innovació i Tecnologia celebrat a Vic. Jordà va explicar que l’objectiu és crear 90 plantes de biogàs més amb l’objectiu de donar valor a les dejeccions ramaderes i els residus orgànics. Aquest biogàs després s’aprofitarà per generar calor, electricitat o biometà, i biofertilitzants.

El Departament destinarà el pressupost d’aquest any a dues línies d’ajut. Una està orientada a promoure noves instal·lacions de biogàs en explotacions ramaderes, instal·lacions de tractament de digestats produïts a les explotacions o fer el cobriment de basses per aprofitar el biogàs generat (digestors rurals). L’altra línia tindrà com a finalitat facilitar la transformació d’aquest biogàs que es genera en plantes que ja existexen en biometà, així com la seva connexió a la xarxa de distribució de gas, per comercialitzar-lo i com a substitut del gas d’origen fòssil. Acció Climàtica preveu que el 60% del total de les plantes que es creïn acabaran dedicant-se a la transformació del biogàs en biometà, mentre que el 40% restant es dedicaran a la cogeneració. Jordà va destacar que el pla que s’ha presentat serà una eina amb efectes en l’àmbit «energètica, ambiental, econòmic i social».

A Catalunya, la producció de biogàs suposa actualment 0,6 TWh anuals. Segons la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, l’objectiu és arribar a generar 1,1 TWh/any. Això serà possible sumant l’aprofitament de les dejeccions ramaderes, la fracció orgànica dels residus municipals, els fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals i de residus agroindustrials.