La Formació Professional Dual s’està implantant a Catalunya amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. Aquest model formatiu combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes. D’aquesta manera, l’educació rebuda s’adapta a les necessitats reals del mercat i es fa més útil al sistema productiu, millorant així l’ocupabilitat dels joves.

Per aprofundir en aquesta oferta formativa Regió7 i Prensa Iberica, amb la col·laboració d’ICL Iberia, va organitzar la taula rodona l’FP Dual, una aposta segura de futur, amb la voluntat de conèixer de més a prop aquesta modalitat d’estudis, des del vessant empresarial i també l’educatiu. El debat va comptar amb la participació de Laura Rodríguez, responsable de formació i desenvolupament d’ICL Iberia; Marc Selgas, coordinador dels Cursos de Formació de Grau Superior de Comerç Internacional i Administració i Finances a UManresa-Fundació Universitària del Bages (FUB) i Ikram El Gazi Achaoui, estudiant de l’Institut Guillem Catà. Tots tres van coincidir en destacar l’èxit de l’experiència i en la necessitat de promoure aquest model de formació per tal d’arribar a més estudiants i més empreses.

Totes les parts hi guanyen

L’FP Dual ofereix a l’alumne entre 900 i 1.000 hores de pràctica en una empresa. Això, segons Marc Selgas, d’UManresa-FUB, on es pot cursar aquesta modalitat, «permet a l’alumne tenir una experiència real a dins de l’empresa i és un win-win. L’empresa durant 10 mesos està formant una persona tècnica en allò que està estudiant i en allò que l’empresa necessita i l’alumne, per la seva banda, té una experiència amb una remuneració».

ICL Iberia és una de les empreses que participa en el model de formació dual des del 2015 amb convenis amb els instituts Mig-Món, de Súria, i Llobregat, de Sallent. La responsable de formació i desenvolupament, Laura Rodríguez, va transmetre durant el debat que «els avantatges són infinits, amb la preparació de l’alumnat amb professionals que no només tenen coneixements específics i acadèmics, sinó que a més tenen un vessant laboral. Nosaltres tenim la possibilitat de donar als nostres alumnes formació específica i, per tant, comptem amb alumnes formats per poder-se incorporar a l’empresa de manera immediata».

Aquest model, va afirmar, «ajuda amb tots els processos de recursos humans en general: amb la selecció de personal perquè tenim una borsa de professionals al mercat, que podem contractar de manera immediata, i amb el procés d’integració a la companyia perquè amb les pràctiques ja adquireixen una formació i uns coneixements».

La tercera pota d’aquest engranatge són els alumnes. Ikram El Gazi Achaoui, estudiant d’Integració social a l’Institut Guillem Catà, que està fent les pràctiques al Centre Obert de la Font, definia l’experiència com a «molt positiva perquè he tingut l’oportunitat de conèixer diferents àmbits i aprendre molt a gestionar diferents situacions». Afegia també que aquestes pràctiques «et preparen per situacions reals que et pots trobar a la feina perquè t’ensenyen la realitat del dia a dia».

Una alternativa en creixement

Tot i que en els darrers anys han anat creixent, les persones matriculades a la modalitat dual segueixen representant un percentatge molt petit sobre l’alumnat total de formació professional. En aquest sentit, Selgas va apuntar que cal «donar un impuls des de la institució pública del que significa fer FP dual» perquè «es va arribar a desprestigiar tan la formació professional que els alumnes no escollíem aquesta branca i, en canvi, països com França o Alemanya sempre han tingut una aposta decidida per aquest tipus d’estudis perquè s’està demostrant que és molt necessari tenir persones joves formades amb els diferents camps que ens rodegen». Per això considera que cal esmerçar-hi més recursos i «a partir d’aquí les empreses també han de començar a creure amb aquest tipus de formació i els centres educatius hem de fer una aposta clara per explicar els beneficis que comporta».

Una inversió a llarg termini

En aquesta línia, ICL es mostra totalment convençuda dels avantatges d’aquest tipus de formació «perquè està comprovat el benefici». Segons Rodríguez, es tracta de «fer l’esforç d’invertir-hi perquè al final et dona un resultat i serà un benefici pel teu futur. És un canvi també de paradigma de l’empresa, és a dir, hem de col·laborar amb aquesta formació perquè al final quan fem això incorporem professionals molt més capacitats i molt més compromesos amb el projecte de la companyia». En aquest sentit, Selgas hi va afegir que no es pot pensar en curt termini i que «l’empresa no ho ha de veure com un cost sinó com una inversió a 2, 3 o 4 anys vista».

Fomenta la inserció laboral

El Gazi, per la seva banda, va exposar que «sobretot les petites empreses haurien d’apostar pels alumnes i confiar-hi perquè anem amb moltíssimes ganes de poder aprendre i tenir una gran experiència. Vas a treballar durant un any, tens un benefici i a més estàs aprenent. Això és espectacular. Jo ho considero com una feina, no com unes pràctiques, vaig a treballar. Però crec que falten moltes més places». Un extrem que Selgas corroborava: «ells tenen la necessitat de fer les pràctiques però, de moment, el mercat no està absorbint tota la gent que vol». En aquesta línia, destacava, «la dificultat que les grans empreses, ICL és una excepció, facin una aposta decidida pel dual, en canvi les pimes tenen una acceptació molt bona per l’estudiant i podem dir que més del 90% d’alumnes que fan pràctiques duals s’acaben quedant a l’empresa, per nosaltres això és molt important i vol dir que tenen una repercussió».

En el cas concret d’ICL, es va posar en relleu que aquesta formació «és una borsa de treball real perquè durant els últims 3 anys hem incorporat 42 alumnes procedents de la formació dual. Estem parlant que més del 50% dels nostres alumnes s’incorporen a la companyia i pràcticament és el 100% d’inserció laboral perquè si no estan amb a ICL, estan amb empreses que col·laboren amb nosaltres. Per tant, realment és una realitat», va explicar Laura Rodríguez.

Una opció més motivadora

Els tres ponents van coincidir a destacar que la FP Dual és una opció formativa més motivadora per als estudiants que la convencional. Per Selgas, «el fet que sentin que tenen un salari i una trajectòria a dins l’empresa, que no serà un ara vinc i després me’n vaig, fa que estiguin més motivats». Ho va certificar també El Gazi, que va assegurar que «la motivació és molt gran perquè saber que potser pots continuar o tan sols saber que pots accedir-hi ja és positiu i t’anima a tu mateix a poder seguir».

Per la seva banda, Laura Rodríguez hi va afegir que «tens un volum d’hores per demostrar com ets i perquè et coneguin i, al final, si que els alumnes ens transmeten que per ells és una oportunitat perquè l’empresa els conegui directament».

Una aposta segura de futur?

La resposta clarament és «sí» per totes parts. «És una aposta de futur i de present que, entre els tres elements hem de potenciar amb el recolzament del departament d’Educació, que és qui té les competències a Catalunya, i crec que amb aquest quadrat hem de ser capaços de donar-li el valor que significa tenir una FP de qualitat», explicava Marc Selgas. Per a ICL, «és una aposta, ho va ser en el seu moment i ho segueix sent perquè és participar en tot el procés d’aprenentatge amb un paper actiu des de l’empresa i que els alumnes puguin tenir aquesta visió més pràctica del món laboral i estem comprovant, ja des de fa gairebé 10 anys, que és un benefici directe per nosaltres i volem que continuï sent així». El Gazi va reblar el clau: «apostar pels joves és un benefici assegurat perquè anem amb moltes ganes d’aprendre i fer-nos el nostre lloc en el món laboral». Gràcies a aquesta formació, va dir, «jo ara mateix puc saber com encarar el meu futur, en què vull especialitzar-me i on vull treballar».

Per tot plegat, els tres actors van coincidir en el fet que cal potenciar la Formació Professional Dual perquè escollir-la és accedir a les ocupacions del futur. Aquest model ofereix una formació que s’ajusta a les necessitats reals de les empreses, amb pràctiques remunerades i ràpida inserció laboral.