Comprovar que les cotitzacions a la Seguretat Social coincideixin amb el temps real de treball és un bon costum que hauria de ser obligatori per a tot aquell treballador que no vulgui ser enganyat, ja que estar donat d’alta per menys hores de les que li corresponen perjudicarà la cotització de l’empleat, una cosa bàsica a l’hora d’haver de cobrar possibles prestacions (ajudes de l’INSS, pensions, incapacitats, atur, subsidis...).

La comprovació pot realitzar-se de manera senzilla. N’hi haurà prou amb consultar la vida laboral per veure les altes i baixes, tipus de jornada, base de cotització, etc. En aquest informe es comprovarà el temps de treball acumulat en l’empresa per a la qual es treballa en l’actualitat. La vida laboral d’un treballador es pot descarregar gratuïtament, o bé sol·licitar-ne l’enviament per carta.

Quins són els motius per consultar la vida laboral cada cert temps? En primer lloc, ens permet saber les hores que ens tenen donats d’alta a la Seguretat Social. Imagina que, encara treballant a jornada completa, el nostre ocupador ens té donats d’alta només la meitat del temps. És una cosa il·legal però que, tot i que no hauria de ser, continua passant en el mercat de treball. En cas que tinguem sospites, aquest informe ens permet comprovar si les hores efectivament treballades concorden amb les que s’hi reflecteixen. 

L’informe de vida laboral és un document que certifica el temps total que hem treballat i cotitzat a la Seguretat Social. A través d'aquest podem consultar totes les situacions d’alta o baixa que hem tingut en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Moltes empreses i administracions sol·liciten aquest document per comprovar els dies que hem cotitzat, i poder donar-nos una contraprestació quan estem en situació d’atur o demanem alguna baixa com la de maternitat o paternitat.

Fa alguns anys s’exigia la nostra presència a les oficines de la Seguretat Social, però actualment podem consultar les dades a través d’internet, per telèfon i per SMS.