Seguim amb males xifres i percentatges i gairebé podríem dir en recaiguda. El que passa és que no és general, sinó concentrat en determinades empreses que encara no han fet la feina o no l’estan fent bé.

Dels enginyers es diu que el que fem es solucionar problemes. Arreu. A la indústria, al comerç, a la construcció, a l’hostaleria, als transports, a les activitats sanitàries, als serveis auxiliars o a l’administració.

Per millorar el problema de l’alta sinistralitat tenim diverses eines, la primera és treballar en prevenció de forma eficient, posant recursos propis i invertint diners en formacions, seguiments, inspeccions internes, simulacres, investigacions d´incidents, etc.

També ho podem fer, i aquesta és la nostra proposta, implantant la norma ISO 45001, que equival a l’ISO 9001 de gestió de la qualitat o a l’ISO 14001 de respecte del medi ambient.

I diem recaiguda perquè els accidents laborals no paren de créixer. Si bé és cert que van experimentar un important descens en el període que va anar de l’any 2008 al 2013 aproximadament, des d’aquest any, i amb un breu parèntesi dins el període covid, en què es van veure reduïts els treballs, any rere any pràcticament van augmentant, i la línia torna a seguir una tendència a l’alça. Un país, si vol ser competitiu, no pot tenir aquestes xifres d’accidentabilitat, com una empresa, si vol ser-ho, no pot tenir accidents laborals!

Així, mentre que al 2018, per exemple, teníem 574 accidents mortals i un total de 617.488 accidents laborals amb baixa a Espanya, el 2022 en vàrem tenir 679 de mortals i 631.724 de totals amb baixa mèdica. Aquest inici del 2023 anem pel mateix pedregar, fins al març (només el primer trimestre) ja en portem 147 de mortals i 148.219 amb baixa laboral!

A Catalunya, aproximadament en la mateixa línia, potser un xic millor perquè hem passat dels aproximadament 222.000 accidents declarats el 2018 als 192.000 del 2022, però de 58 mortals el 2018 a 80 mortals el 2022.

La norma ISO 45001 és una norma d’aplicació voluntària per als qui volen anar més enllà i implantar unes sistemàtiques de prevenció de riscos laborals excel·lents i que persegueixen la millora contínua en aquest sentit.

Pel que fa a la normativa obligatòria de Prevenció de Riscos Laborals, hi és, i és extensa, però no tothom aplica o integra l’esperit d’aquesta normativa i es limita a complir administrativament tot i disposar d’una documentació que li fa d’escut davant l’administració, per tal que ningú li pugui dir que no compleix, però tot plegat en la majoria de casos encara avui, és paper mullat, i per això les xifres d’accidents encara són les que són.

I això no passa amb una ISO 45001? Doncs no. Donat que si decideixes anar per aquest camí, ja abandones l’escut i et poses a treballar en els continguts, els fas a mida per als teus llocs de treball i aleshores la norma et fa fer seguiments, controls, revisions… tot planificat, que et porten a una monitorització sistemàtica de tot plegat. Si es fa bé, encara que hi ha feina, els resultats no tarden a arribar, la prova són moltes de les empreses del nostre entorn que ja treballen amb una ISO 45001, estigui certificada o no.

Serà certificada si a més una entitat acreditada els avala la completa implantació de la norma, a través d’unes auditories anuals, i això ens permetrà fer-ho públic davant els nostres clients, proveïdors o grup empresarial o marcar diferències amb la nostra competència.