Aquest diumenge, 24 de setembre, Mútua Intercomarcal celebra 90 anys de la constitució de la Mútua Manresana d'Assegurances Socials, una de les mútues integrades a l'entitat. Mútua Intercomarcal té actualment uns ingressos per quotes de 318 milions d'euros, una plantilla de 304 persones, 33 sucursals a tot l'Estat espanyol, protegeix 317.581 treballadors de 45.718 empreses i 81.846 treballadors autònoms, segons dades aportades per la mateixa entitat.

L’origen de l’entitat se situa en la voluntat de solucionar casos que les companyies d'assegurances no podien resoldre als empresaris en la dècada dels anys trenta del segle passat. Segons consta a l'acta de la reunió fundacional, "la legislació social vigent considera les mutualitats patronals com un dels mitjans legals de què els industrials poden servir-se per assegurar llurs obrers davant el risc d'accidents de treball". I la iniciativa va prendre forma el diumenge 24 de setembre del 1933 en una reunió d’empresaris de Manresa i el Bages a la Cambra Oficial del Comerç i la Indústria de Manresa i Comarca convocada per la Unión Patronal de Manresa y Comarca. 

Lluís Planas va ser el primer president de la Mútua, que va ser aprovada per Ordre Ministerial del dia 27 de novembre del 1933.

L’entitat va absorbir el 1963 la Mutualidad de Patronos del Ramos de la Madera de Manresa y su Comarcai el 1967, arran d‘un canvi legislatiu, es va crear la Mútua Manresana de Previsió Social. L’augment dels ingressos va permetre que el 1969 es pogués construir un hospital, que en el futur es va convertir en el Centre Hospitalari de Manresa, com a centre de traumatologia per cobrir les necessitats assistencials de la ciutat, comarca i comarques properes. La inversió destinada per a la construcció del Centre Hospitalari va ser de 22,5 milions de pessetes.

Flota de vehicles de la Mútua Múrua Intercomarcal

Una de les distincions que va rebre la Mútua va ser la Medalla d'Honor atorgada el 1974 pel Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Un altre canvi en el Reglament de Col·laboració de les Mútues Patronals en la funció de la Seguretat Social va fer que el 1975, en una junta general extraordinària, l’entitat acordés traspassar el Centre Hospitalari a la Mútua Manresana de Previsió Social.

Amb motiu del 50è aniversari, el 1983, Josep Maria Gasol, arxiver i cronista de la ciutat de Manresa, va escriure el llibre "Síntesi Històrica de la Mútua Manresana". I el 1985 va arribar un canvi de nom i l’entitat va passar a anomenar-se Mútua Manresana Intercomarcal i encara n’hi va haver un altre el 1990, quan va passar a denominar-se Mútua Intercomarcal. En aquests anys s’hi van anar incorporant mútues d'altres territoris.

La fusió amb l'Asociación Mutual Layetana" va donar forma el 1993 a l'actual Mútua Intercomarcal.