L'últim informe de BBVA Research manté la previsió de creixement de l'economia espanyola en el 2,4%, però ha rebaixat en tres dècimes la prevista per a l'any que ve, del 2,1% a l'1,8%. En el darrer informe, dibuixa un escenari econòmic incert en els propers mesos, tot i que també observa una recuperació que continuaria gràcies a la fortalesa de la posició financera de llars i empreses, a la normalització de l'activitat industrial, al suport dels fons europeus i a l'augment de la població en edat de treballar. Segons el BBVA, el consum tant privat com públic i les exportacions de béns han resultat superiors a les estimacions de l'INE, tot i que les vendes de serveis a l'exterior s'han moderat i una recuperació més modesta de la inversió.

Segons l'informe, aquesta darrera circumstància és "particularment negativa ja que suposa una reducció de la capacitat de creixement a futur de l'economia espanyola i un biaix a la baixa addicional sobre l'avançament de productivitat durant els pròxims anys".

Els economistes pronostiquen un empitjorament generalitzat de l'economia a Europa i a més caldria sumar-hi un augment del preu del petroli. En el cas de l'Estat, el centre d'estudis apunta a una "caiguda inesperada" en el segon trimestre del 2023 de la productivitat per hora de treball. A més, també detecta un inici de la ralentització de la creació d'ocupació generalitzada per sectors d'activitat, que coincideix amb el deteriorament d'alguns indicadors de confiança.

L'entitat adverteix d'una moderació en l'afiliació de la Seguretat Social, amb increment s de 76.000 cotitzants en un mes de mitjana al junt fins als 15.000. En aquest sentit, avisa que aquest descens ha estat especialment pronunciat al sector serveis i més concretament als lligats amb el turisme i la despesa pública (administracions públiques i Seguretat Social).

A la zona euro, el BBVA Research constata un deteriorament recent en les perspectives de creixement de la zona euro, on s'espera que el PIB augmenti només un 0,4% al 2023 i un 1% al 2024, davant el 0,8% i l'1,3% estimat, respectivament.