Pere Ribera Sellarès, actual president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, ha estat elegit president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya un cop conclòs el procés electoral. La seva elecció ha estat acordada en sessió ordinària de la Junta del Consell General de Cambres formada pels presidents de les diferents cambres, que es va celebrar el dia 28 de setembre d’enguany.

Les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya han celebrat aquest 2023 les eleccions per a la renovació parcial de les respectives juntes de govern, convocades, d’acord amb la legislació vigent, pel Departament de Territori de la Generalitat. 

Pere Ribera és advocat i va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb les Caixes de Tarragona i Catalunya. Substitueix en la presidència Antoni Quintana Petrus, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, càrrec en què també ha cessat.

El Consell General de Cambres és l'òrgan coordinador de les 10 cambres de la Propietat Urbana existents a Catalunya (Barcelona-Lleida, Badalona, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa i el Bages, Mataró i el Maresme, Reus, Sabadell i Comarca, Tarragona i Terrassa i Comarca), que disposen d’una xarxa de 21 oficines i delegacions a tot el territori català.

Entre els seus primers objectius hi ha incrementar el pes del Consell General de Cambres dins la societat catalana com a ens representatiu de les diferents cambres i òrgan col·laborador de l’administració en tot el que té relació i afecta els propietaris de finques urbanes.