Grup Carles, d’Igualada, s’ha fet càrrec del que serà un dels laboratoris de recerca d’hidrogen, que s’ubicarà al campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’objectiu del projecte és estudiar com millorar l'obtenció d'energia amb tecnologia molt desenvolupada. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya i oferirà una plataforma d'innovació i tecnologia per al sector empresarial i el món acadèmic.

La UPC necessitava millorar les seves instal·lacions per poder dur a terme la recerca en noves tecnologies per obtenir energia de forma renovable i aconseguir fer possible l'ús d'hidrogen de forma quotidiana, com ja preveu la Comissió Europea. El Grup Carles ha assumit l'encàrrec i ha estat el responsable de redactar el projecte i dirigir l’obra del laboratori.

La UPC vol desenvolupar l’hidrogen verd, que es genera a partir d’energies renovables, perquè és 5 vegades més eficient que els combustibles fòssils i es pot emmagatzemar fàcilment.