Kit Digital incrementa a 3.000 euros l'ajuda per a autònoms i empreses entre 0 i menys de 3 empleats

Les empreses d'aquest segment comptaran, a més, amb la nova solució “Lloc de Treball Segur” que inclou hardware

Obertura del formulari de la nova convocatòria del segment III

Obertura del formulari de la nova convocatòria del segment III / Red.es

Fins al proper 31 d'octubre de 2025 es manté obert el termini perquè autònoms i empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats sol·licitin l'ajuda de 3.000 euros per a la digitalització del negoci dins del programa Kit Digital, finançat per la Unió Europea a través de els Fons NextGenerationEU.

Aquesta convocatòria, que va arrencar el 14 de juny passat i en la que s'ha incrementat dels 2.000 a 3.000 euros per a aquest grup de beneficiats (segment III), té caràcter retroactiu perquè les empreses d'aquesta mida i els autònoms que ja l’haguessin sol·licitat se’ls hagi concedit i fins i tot si ja l’han consumit, podran sol·licitar 1.000 euros addicionals. Queden fora d'aquesta possibilitat les comunitats de béns, les societats civils amb activitat mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida d'entre 0 i menys de 3 empleats.

Amb aquesta modificació parcial, Red.es amplia en 500 milions d'euros el pressupost destinat a aquest segment, i la convocatòria suma un total de 1.000 milions d'euros.

Aposta pel “Lloc de Treball Segur”

La modificació de la convocatòria del segment III, la dirigida a empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats, compta amb una altra novetat destacable: l'ampliació del catàleg de solucions digitals amb la incorporació de la solució “Lloc de Treball Segur”, que inclou hardware.

El hardware proporcionat a través d'aquesta nova solució ha de complir uns requisits mínims quant a emmagatzematge, processador, memòria RAM i sistema operatiu, entre d'altres que estan detallats a les bases i a la convocatòria. A més, ha de tenir integrada una llicència que compleixi els requisits establerts per a la categoria de Ciberseguretat, i un encriptat/xifrat en repòs, que asseguri la privadesa de les dades i documents emmagatzemats al dispositiu.

La quantia màxima subvencionable per a aquesta nova solució és de 1.000 euros i s'haurà de combinar amb una altra solució addicional de les que inclou el catàleg per al seu segment: lloc web i presència bàsica a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat, presència avançada a Internet i Marketplace.

Com demanar les ajudes del programa Kit Digital

Per sol·licitar els ajuts, l'empresa o autònom que accedeixi per primera vegada al programa Kit Digital s'haurà de registrar primer a www.acelerapyme.es i completar un test d'autodiagnòstic per conèixer el seu grau de maduresa digital. Posteriorment, haurà de sol·licitar el bo digital a la seu electrònica de Red.es.

Aquelles empreses del segment III que han estat beneficiàries en convocatòries anteriors de les ajudes del programa Kit Digital per un import de 2.000 euros, i el bo de les quals no s'hagi extingit per renúncia o per qualsevol altra causa que hi donés lloc, podran sol·licitar els 1.000 euros addicionals mitjançant una declaració de conformitat a través del seu expedient a la Seu Electrònica de Red.es.

Tant si l'entitat és nova sol·licitant com si ja n'és beneficiària i vol sol·licitar els 1.000 euros addicionals, el termini de consum del bo serà de sis mesos a comptar de la concessió.

Sol·licitud “Zero papers”

Sota el lema de “zero papers”, la pime sol·licita l'ajut sense aportar cap documentació. És suficient que l'empresa autoritzi Red.es a consultar d'ofici els requisits i les obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i la seguretat jurídica. A més, hi ha la figura del “representant voluntari”, per la qual qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzat, pot fer la sol·licitud per compte de l'empresa.

Un cop es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital com el catàleg d'agents digitalitzadors

En aquesta fase l'empresa ha de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb què desenvolupar les solucions que millor s'adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure l'“acord de prestació de solucions de digitalització”.

En la nova convocatòria, els agents digitalitzadors adherits podran actualitzar la seva oferta de solucions del Catàleg i els que no ho hagin fet podran adherir-s’hi per primera vegada. El termini d'adhesió continua obert durant tota la durada del programa Kit Digital.

Inma Rúa, sòcia fundadora “O Rincón dos Sentidos”

Inma Rúa, sòcia fundadora “O Rincón dos Sentidos” / R.S.

Més de 1.700 milions d'euros per a la digitalització de 400.000 pimes

El programa Kit Digital està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels Fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2026 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms de tots els sectors productius a tot el territori nacional. Kit Digital compta amb la participació de la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora.

Fins avui, el programa Kit Digital ha concedit més de 400.000 ajuts per un import de més de 1.700 milions d'euros. A Catalunya s'han concedit més de 68.000 ajuts de Kit Digital, fet que suposa que més de 309 milions d'euros han arribat a les pimes i autònoms catalans per implantar solucions bàsiques de digitalització.

Una de les pimes beneficiades ha estat “O Rincón dos Sentidos”, la sòcia fundadora del qual, Inma Rúa, explica que van decidir sol·licitar l'ajuda del programa perquè “en l'era digital, si no ets a Internet i amb força, no existeixes”.

Per a la fundadora d'un comerç agroturista, les solucions digitals que permet Kit Digital ajuden a posicionar-se, generar confiança amb el públic objectiu, i poder tenir el control de les reserves, eliminant o rebaixant la dependència de plataformes terceres. "L'automatització t'ajuda a guanyar temps de qualitat", afirma Inma.

“O Rincón dos Sentidos”, considera que “Kit Digital és una ajuda fonamental per a les petites empreses, per posar-se a l'alçada de grans corporacions, atès que vivim en un mercat global i la competència és brutal”.

11.000 agents digitalitzadors

Actualment, hi ha prop de 11.000 agents digitalitzadors adherits dels quals al voltant del 90% són pimes TIC. Els agents digitalitzadors adherits són els únics habilitats per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització”. D'aquests, 9.091 tenen acords signats. En total, avui dia hi ha més de 500.000 acords signats.

S'ha donat un paper protagonista a les pimes TIC per fer que la digitalització es mantingui en el temps i millorar la productivitat de beneficiaris i agents digitalitzadors. De fet, en una enquesta elaborada per Red.es, entre el 08 de febrer i l'01 de març del 2024, a una mostra de 1.626 agents digitalitzadors amb més de 20 acords, el 93% dels agents enquestats asseguren que seguiran signant acords de prestació de solucions de digitalització i el 84% considera que la seva activitat ha crescut gràcies a Kit Digital.

Són els agents els que presenten tota la documentació justificativa i els que reben el pagament del bo digital cedit pel beneficiari, una vegada se n'ha acceptat la justificació. Si la justificació és correcta, Red.es fa el pagament en 60 dies, un termini sense precedents en la gestió d'ajuts públics tant a Espanya com a Europa.

El termini d'adhesió de nous agents digitalitzadors continuarà obert durant tota la durada del Programa, per la qual cosa el catàleg s'anirà ampliant segons es vagin resolent les sol·licituds.

Més informació

Si vols més informació pots trucar al telèfon 900 909 001 o escriure al correu electrònic info@acelerapyme.gob.es o accedir al web www.acelerapyme.es on, a més, podràs localitzar la teva oficina Acelera Pyme més propera per rebre assessorament presencial.

 

Si ets agent digitalitzador, comptes amb un canal d'atenció exclusiva en el telèfon 900 906 677 o a través del correu electrònic infodigitalitzador@acelerapyme.gob.es