La prova portuguesa: menys hores de feina; empleats més contents i productius

Un miler d’empleats de quaranta-una empreses van provar durant sis mesos reduir la jornada cobrant el mateix i el balanç és majoritàriament positiu

Treballadors en una empresa

Treballadors en una empresa / EPC

Gabriel Ubieto

Mentre Espanya debat com i quan reduir la jornada laboral màxima a 37,5 hores setmanals, Portugal ha provat què passaria si aquesta reducció anés un pas més enllà. El Govern portuguès va iniciar el juny del 2023 un programa pilot perquè 1.000 treballadors de 41 empreses diferents testessin com seria treballar quatre dies a la setmana. I les conclusions, en línia d’altres experiments internacionals, són eminentment positives.

D’una banda, l’ansietat, la fatiga i la tensió van disminuir sensiblement entre els empleats participants. «No tenim coneixement d’altres intervencions a escala empresarial que puguin tenir impactes tan grans a la vida de les persones», afirmen Pedro Gomes i Rita Fontinha, els autors de l’estudi.

Aquestes millores per als treballadors no requereixen un increment de despesa inassumible per part de les direccions. Fins al punt que l’efecte financer és majoritàriament neutre. En contra del que expliquen els detractors de la reducció de jornada, l’experiència portuguesa mostra que només dues de cada 10 empreses participants van haver d’incrementar les despeses per costejar que les plantilles guanyessin el mateix i treballessin menys.

Una quarantena d’empreses

Mentre que el Govern espanyol té en suspens des de fa gairebé un any el seu programa pilot per provar com és treballar quatre dies a la setmana, Portugal ja ha efectuat i avaluat el seu. Aquest va tenir lloc durant sis mesos, del juny al novembre del 2023. Va afectar 1.000 empleats de 41 empreses, que van adoptar diferents models de reducció de jornada. Algunes van optar per donar els divendres lliures, mentre que d’altres van utilitzar dies lliures rotatius i altres equips mirall, és a dir, part dels membres de l’equip lliuraven un dia i l’altra part un altre.

Un detall que crida l’atenció del pilot és que són les empreses dirigides per dones les que més van participar i, al mateix temps, les més beneficiades per la reducció de jornada, atès el volum més gran de responsabilitats que solen assumir a casa en comparació amb els homes. El 55% de les companyies que van participar del pilot eren dirigides per dones, quan entre l’empresa portuguesa només el 27% dels càrrecs de lideratge estan ocupats per dones.

Sense subvencions

A diferència del pla pilot espanyol, que està per desplegar-se, el qual va dotat d’una subvenció per ajudar les companyies participants a pagar part del previsible augment de despeses que treballar menys i pagar el mateix pot implicar, el portuguès no estava associat a cap ajut econòmic. És a dir, les 41 empreses portugueses han participat voluntàriament i només a canvi d’assessoria pública, sense una quantitat de diners associats.

Aquesta voluntarietat és, alhora, un punt feble del pla pilot a l’hora de generalitzar les seves conclusions. Ja que hi ha un biaix d’entrada i difícilment els resultats serien els mateixos per a aquelles companyies que estiguessin en contra d’adoptar aquest model.

L’assessoria governamental anava enfocada principalment al fet que les companyies apliquessin canvis organitzatius per adaptar-se a aquest nou esquema de quatre dies. Segons els autors de l’estudi, el 75% de les empreses van implementar com a mínim un canvi organitzatiu, sent el més comú la reducció de la durada de les reunions. Altres canvis van incloure l’adopció de programari de gestió, l’automatització de processos i la millora de la comunicació.

A nivell de volum de treball, els empleats amb prou feines van notar canvis. Això no obstant, un quart dels participants afirma haver necessitat treballar a més velocitat per assumir el mateix treball en menys temps.

Un 20% més de salari

Segons el balanç de les 41 empreses, la majoria dels treballadors només consideraria acceptar una feina de cinc dies si els paguessin un salari un 20% superior. «A causa dels problemes d’escassetat de treballadors i talent enfrontats per les empreses durant el període, això indica un avantatge significatiu», afirmen els responsables del pilot.

Entre els empleats participants del pilot de quatre dies, el 46% afirma que va tenir dificultats per equilibrar la feina i la vida familiar abans de començar-la. Sis mesos després aquest percentatge va baixar al 17%.

A més, els autors detecten que, de mitjana, els 1.000 empleats implicats van augmentar una mitjana d’11 minuts el temps que dormien a les nits, així com una disminució de l’esgotament i els símptomes negatius relacionats amb la salut mental. No en va, vuit de cada 10 empreses participants han mantingut la reducció de jornada després del pilot.

Retenir personal

En un context en què les empreses es lamenten de l’escassetat de determinats perfils professionals i pugnen entre elles per contractar-los, els autors proposen la reducció de jornada com una via per retenir personal.