Catalunya entra dins la mitjana estatal de l'IPC

Descobreix les dades segons sectors i comunitats autònomes

Descobreix l'IPC de Catalunya el mes de maig

Descobreix l'IPC de Catalunya el mes de maig / freepik

Rosa Maria Sánchez

Ahir, 13 de juny, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va publicar les dades sobre l'IPC a Catalunya durant el mes de maig. En elles, es va poder observar una petita variació mensual d'un 0,3%, arribant al 3,6% de taxa anual d'inflació. Les dades de Catalunya i de la resta de l'Estat són idèntiques; tot i que, varia la composició:

  • El sector de l'alimentació, l'habitatge i la restauració pugen menys a Catalunya que a la resta de l'Estat.
  • El sector tèxtil i de calçat, el sector del transport i el sanitari és més alt a Catalunya

A Catalunya, la inflació dels aliments (3,8%) se situa lleugerament per sota de la mitjana estatal (4,4%). No en va, Catalunya és la comunitat amb una taxa d'inflació menor per al grup d'aliments i begudes no alcohòliques (3,8%). El segueixen Astúries i Cantàbria, amb taxes del 4%. A l'altre extrem, hi despunten el País Basc (5,6%), les Canàries (5,3%), les Balears (5,1%) i Galícia (5%).

Traient els preus del pollastre, el peix, la llet, els olis i les patates, gairebé la totalitat de la resta de productes de la cistella de la compra anoten a Catalunya una inflació menor que al conjunt de l'Estat.

Si es compara amb la mitjana estatal, també és menor a Catalunya la variació anual de les despeses vinculades a l'habitatge (energia i aigua), que se situa al 4,8% (enfront d'una mitjana estatal del 5,2%), així com la del grup de restaurants i hotels (el 4,6% a Catalunya, davant del 5,2% a la mitjana estatal).

L'IPC puja un 0,9% a l'octubre i situa la inflació interanual en el 2,4%

El maig tanca amb una taxa anual d'inflació del 3,6% / CC0

En sentit contrari, la inflació és una mica més alta a Catalunya per als grups de vestit i calçat (1,3% davant una mitjana del 0,8%), transport (4,3% davant 3,8%), sanitat (2,6% davant 2,2%), ensenyament (3,3% davant 2,9%) o lleure i cultura (inflació del 3% a Catalunya davant una mitjana del 2,8% per al conjunt de l'Estat).

Dades autonòmiques

L'IPC (Índex de Preus de Consum) va registrar taxes anuals positives a totes les comunitats autònomes al maig. Galícia va presentar la més elevada (4,0%) i les Canàries la més baixa (3,4%).

Les majors taxes d'inflació es van assolir al maig a les comunitats de Galícia (4%), el País Basc (3,9%), les Balears (3,8%), Castella-la Manxa (3,8%), Múrcia (3, 8%) i la Comunitat Valenciana (3,7%).

A la mitjana estatal del 3,6% es van instal·lar Aragó, Catalunya, Extremadura, Madrid i La Rioja.

Per sota de la mitjana estatal, van compartir una taxa del 3,5% els territoris d'Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó i, Navarra. Les taxes més baixes es van apuntar a les Canàries (3,4%), Ceuta (3,4%) i Melilla (2,9%).