Segons el darrer informe Euroconstruct de l’Institut de Tecnologia de Construcció, el sector de la construcció creixerà un 5,5% aquest 2021 i aconseguirà recuperar els nivells de producció prepandèmia a finals del 2022.

Són dades optimistes oi?

Sí, són dades optimistes. El sector privat i l’empresarial estan tibant del carro. El sector públic dependrà del resultat dels fons europeus Next Generation, que en funció de com es distribueixin i quina sigui la quantitat d’aquests fons que arribi al client final, tindrem un efecte positiu. Segons els últims estudis publicats, les perspectives son bones i tot apunta que arriba una època de bonança per al sector.

Centrant-nos en Manresa i les comarques centrals, quina és la situació del sector?

Manresa està adormida pel que fa a nova construcció. Tenim una obra en marxa al centre de la ciutat i dues al sector de la Concòrdia. Tots els indicadors marquen un dèficit d’oferta de vivenda de qualitat. Manresa té molta infravivenda, sobretot al barri vell, i no hi ha incentius perquè els propietaris facin rehabilitacions. La nova llei de control de preus de lloguer tampoc no hi ajuda gens.

La bona salut d’un mercat d’habitatge equilibrat en preus es mesura per la qualitat dels propis habitatges. Si tenim habitatges en males condicions, els lloguers són molt baixos, no es rehabilita, i cada cop anem tenint un parc d’habitatges més desastrós. Caldria un gran pacte de ciutat, un renaixement de Fòrum, un Ajuntament que es posés les piles i dignifiqués aquesta ciutat.

Pel que fa la resta del Bages i comarques veïnes, la tendència és semblant a la de Manresa, amb poques promocions d’habitatges. En naus industrials, en canvi, funciona més bé, ja que a Manresa no tenim solars industrials.

Parla de poca obra nova, però en canvi s’han incentivat les reformes oi?

Sí, les reformes estan funcionant molt bé. Cuines noves, banys nous... hi ha molta demanda fruit dels efectes de la covid. Tants mesos a casa han permès veure les mancances i actuar.

Quin ha estat l’impacte de la covid en la construcció?

L’impacte de la covid va ser fort, vam estar gairebé dos mesos completament aturats, però també és cert que un cop vam tornar a obrir vam recuperar molt ràpidament els índexs d’obra executada i actualment ja els estem superant. A diferència de la crisi del 2007, ara la construcció ha estat un dels motors de recuperació i així seguirà sent en els propers anys.

Quins són els àmbits de la construcció que millors perspectives tenen?

La rehabilitació ha de tenir un gran impacte en funció de com arribin les ajudes del Fons Next Generation. L’obra nova també hauria de ser important, però ens trobem amb promotors petits que no tenen un finançament fàcil, actualment la banca exigeix tenir un 50% de prevendes sobre plànol d’una promoció per començar a finançar-la. Això fa pensar que promotores molt grans a nivell nacional vindran a fer obres al Bages, com ja està passant a la promoció del carrer Concòrdia de Manresa o a la futura promoció dels dipòsits vells.

Quin és el paper del Gremi de la construcció de Manresa i comarques?

Una de les funcions és defensar els interessos dels agremiats a nivell de seguretat, o davant les administracions, o pel que fa a lleis laborals i penals... Actualment som 67 agremiats i 5 empreses col·laboradores, i estem vinculats al gremi de Barcelona, la qual cosa ens permet disposar de professionals diversos per fer consultes i demanar assessorament.

El gremi també fem formació per a treballadors. A més, ens reunim mensualment per compartir experiències i solucionar problemàtiques. I és important destacar que treballem en col·laboració amb l’IES Castellet, que fa un cicle formatiu de grau mig de construcció i nosaltres hi aportem material, hi anem a fer xerrades... I els alumnes venen a fer les pràctiques a les nostres empreses, i a treballar. Aquest curs hem tingut una dotzena d’alumnes.

És una bona manera de fomentar i donar valor als oficis de paleta, fuster, electricista...

L’objectiu és motivar l’interès dels joves per aquests oficis del sector de la construcció, ja que un dels principals problemes futurs serà la manca de mà d’obra qualificada. Tindrem molta feina i no tindrem qui la faci. Necessitem aprenents en un sector que s’ha de dignificar, i darrera també hi ha d’haver apostes per impartir aprenentatges molt necessaris per a oficis que estaran molt ben pagats.