La difícil situació actual en què ens ha deixat la pandèmia i la conseqüent crisi financera ha provocat que molta gent hagi perdut el seu treball o hagi vist reduïts els seus ingressos a causa dels ERTO i de les reduccions de salari que han efectuat les empreses per poder fer front als costos mensuals. Això sens dubte, ha minvat l’economia familiar i el poder adquisitiu de moltes persones que no poden fer front a les seves despeses, entre elles les de pagar el lloguer o la hipoteca.

Per aquest motiu, s’ha vist incrementada la demanda d’altres formes de vida que fins ara no eren tan freqüents, com la construcció de minicases, els hotels que lloguen les seves habitacions com a habitatge habitual, els càmpings amb possibilitat de viure tot l’any o el fet buscar un pis compartit. I precisament d’això tracta aquest article.

Els avantatges de compartir un habitatge són molts, encara que també ho són els inconvenients que suposa, motiu pel qual, abans de fer qualsevol pas i prendre una decisió, convé valorar molt bé totes les possibilitats.

Avantatges

  • Sempre tens companyia, per tant si ets d’aquestes persones a les quals no els agrada la soledat, aquesta pot ser una bona opció per a viure.
  • És més econòmic. Òbviament pagar entre 2 o 3 persones un lloguer, així com despeses comunes com l’internet, la llum, el gas o l’aigua, sempre és més fàcil.
  • Compartir tasques. També el treball domèstic pot repartir-se, i per això pots disposar de més temps lliure. Això sí, si alguna de les persones no compleix amb les seves comeses, pot arribar a ser un gran inconvenient.
  • Fas amics.
  • Et fas més adaptable i flexible, ja que coneixes altres maneres de fer les coses, i per tant has de respectar-les i acceptar-les. I ara és el torn de comentar també els inconvenients.

Inconvenients

  • Falta d’intimitat. Si vols tranquil·litat, hauràs de tancar-te a la teva habitació o limitar-te a la part de la casa que tens assignada. Podràs portar visites només si aquestes prèviament s’accepten, has de respectar silencis i altres comportaments com fumar, tenir mascota, etc. Uns comportaments que han de fer-se sempre amb consens entre tots els que habiten a la casa.
  • Mala convivència. Trobar bons companys de pis, amb una personalitat compatible a la nostra, que no siguin mals pagadors, o que no siguin sorollosos i molestos, no és tasca fàcil.
  • Neteja i ordre. Ho avançàvem anteriorment. És habitual que en un pis compartit s’estableixin normes de convivència, en tots els aspectes, també pel que fa a la neteja. Vivint sol tens més llibertat per fer el que vulguis, però si es tracta de conviure en bona harmonia, no es poden obviar certes obligacions.