Les empreses residencials alerten d’una possible pèrdua de la inversió per la falta de seguretat jurídica del sector. «Canviem la regulació sovint i això genera incertesa i inseguretat. L’inversor necessita tranquil·litat», advertia el responsable del departament de lloguers de Forcadell, Àlex Vázquez, abans de l’aprovació de la nova llei d’habitatge fa uns dies per part del Consell de Ministres. Els agents de la propietat immobiliària critiquen la limitació de les rendes i l’obligació de destinar un 30% de les noves promocions a habitatge protegit, però consideren la legislació espanyola «més equilibrada» respecte a la catalana per les bonificacions als propietaris i les compensacions previstes per als promotors.

«Que la llei estatal seguís els paràmetres de la legislació catalana era alarmant. Ara, sembla que hi ha bastant diferència perquè han incorporat compensacions a la propietat per suportar les diferències de renda respecte al preu de mercat», manifestava la responsable d’assessoria jurídica del Consell General dels COAPI i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), Montse Junyent.

La nova legislació espanyola contempla bonificacions als petits propietaris per fomentar el descens dels preus en zones tenses. En concret, preveu una bonificació del 90% de l’IRPF per una rebaixa d’un 5% o del 70% si es lloga a joves d’entre 18 anys i 35 anys, entre altres.

El directiu de Forcadell també valorava positivament la mesura. «Tot el que sigui incentivar que el particular posi els pisos al mercat és una bona opció per solucionar el problema» resumia Vázquez.

La llei també inclou l’obligació de destinar un 30% de les noves promocions a habitatge protegit, amb una compensació per als promotors. En qualsevol cas, Junyent alerta que aquesta mesura pot provocar problemes “més enllà dels econòmics”, com dificultats en la convivència o conflictes amb relació al pagament de les despeses comunes, entre altres.

Una altra de les mesures més criticades pel sector, a banda de l’obligació de destinar un 30% de les noves promocions a habitatge protegit, és la limitació de les rendes. Les immobiliàries han advertit en nombroses ocasions que es tracta d’una mesura contraproduent, ja que pot provocar una reducció de l’oferta.

Per altra banda, la llei considerarà com grans tenidors aquelles persones físiques o jurídiques amb més de deu habitatges. «No té gaire sentit», alerta el directiu de Forcadell. La representant dels API considera la definició exagerada i recorda que en l’àmbit europeu el concepte de gran tenidor comprèn aquells propietaris amb més de 3.000 immobles. Junyent afirma que l’arrendament és una activitat econòmica i que, mentre aquesta no entri en l’àmbit especulatiu i mantingui la funció social del dret a la propietat, «el llindar no hauria d’estar en el nombre d’habitatges, sinó en l’ús i el destí d’aquests».

Les empreses alerten que tots aquests factors poden provocar la pèrdua d’inversió. «El sector ha de ser atractiu per a la implicació de les empreses privades, perquè si no, els inversors aniran a buscar altres opcions on invertir», alerta Junyent.

En aquest context, el sector considera «bàsica» la seguretat jurídica, així com incentivar al propietari a través de reduccions fiscals per incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.

En concret, reclama mesures com augmentar el parc d’habitatge social, agilitzar els tràmits administratius o impulsar la concertació entre el sector públic i el sector privat.