La taxació és un dels processos que ha de superar una operació de compra venda d’un immoble. Taxar un habitatge pot fer-se necessari en el moment que et planteges comprar o vendre un immoble a partir d’un procés el document de taxació del qual ha de ser oficial. Això comporta que tan sols el poden realitzar determinats professionals acreditats amb titulació en edificació o que són coneixedors del mercat immobiliari, com per exemple arquitectes, enginyers agrònoms o enginyers industrials.

Per determinar el valor d'un habitatge, s’utilitza els següents aspectes: ubicació i orientació, la qual cosa és el que més valor dóna a un habitatge. En aquest sentit, quan més al centre d'una ciutat, més car és l’habitatge; en aquest apartat, la taxació també te en compte l’ orientació de l'habitatge respecte el sol.

Un altre dels elements que tenen en compte els taxadors és l’estat de les instal·lacions i els materials de construcció. Sobretot pel que fa als tancaments, estat de les canonades, de la calefacció, que existeixin fustes nobles i materials de bona qualitat. Un altre factor és la superfície, de manera que el taxador valora tant els metres construïts com els útils, la distribució, el nombre d'habitacions, el nombre de lavabos, si existeixen places de pàrquing, trasters o zona comunitària amb piscina i instal·lacions esportives. Un altre factor és el transport i la mobilitat, valorant si l'habitatge té fàcil comunicació, està prop de xarxes de transport públic i la facilitat d'aparcament de la zona. Existeix la possibilitat d’obtenir un valor aproximatiu del nostre immoble abans d’encarregar una taxació oficial. Així, a l’hora de tenir una orientació del que pot costar el nostre habitatge per posar-lo a la venda sense haver de contractar un informe de taxació, es pot obtenir aquesta preu aproximat comparant el nostre immoble amb altres de la mateixa zona i mateixes característiques tenint en compte els extres dels quals disposa el nostre habitatge respecte als altres. En aquest sentit, cal analitzar si l’immoble té complements que li poden incrementar el valor com ara armaris de paret, reformes, domòtica, osmosis, alarma, banyera d'hidromassatge, aire condicionat, caixes fortes, persianes automatitzades, porta de seguretat o reg automàtic al jardí. Amb tot això, i encara que no serà ben exacte, ens podrem fer una idea aproximada del preu que el nostre habitatge podria tenir en el mercat.