Els supermercats Lidl, DIA i Mercadona estan buscant 380 nous treballadors sense experiència. Així ho recull el portal Infoemplea2, on s’explica que a causa de la campanya estival durant queden lliures vacants per vacances i es creen nous llocs de feina.

Estabilitat i garanties

L’entrada dels més joves en el mercat laboral a través d’empreses com Lidl, DIA i Mercadona és més accessible gràcies a aquestes empreses no requereixen d’experiència en moltes de les ofertes de feina per a l'estiu. Però és important esmentar que aquestes vacants sí que exigeixen un nivell mínim de formació acadèmica, normalment fixat en l’educació secundària obligatòria.

En cas d’aconseguir feina en aquests supermercats, ja sigui amb contracte indefinit o temporal, s’obté estabilitat laboral gràcies a sous que, en casos com Mercadona, s’aproximen als 1.400 euros mensuals.