Segons la “1ª Enquesta Etalentum”, estudi pioner que compara les opinions d'empreses i treballadors sobre l'entorn laboral, per al 52% de les empreses el més important és que les persones tinguin una actitud positiva i una bona predisposició a la feina, destacant l'experiència pel 38% dels directius enquestats i només per al 6% la titulació. Els treballadors, per part seva, creuen que per a l'empresa el més rellevant és l'experiència professional (ho opina el 41% dels enquestats), seguida de l'actitud (el 24%) i la formació (pel 19%). 

“La intel·ligència col·lectiva que sorgeix de la col·laboració dels treballadors és cada vegada més important per a les organitzacions, per la qual cosa moltes empreses, en els seus processos de selecció, ja valoren l'actitud sobre altres factors, cosa que es corrobora en aquesta enquesta”, afirma Jaume Alemany , cofundador d'Etalentum, empresa líder en selecció de personal impulsora d'aquest estudi “Resulta una paradoxa que empreses i treballadors sàpiguen, de vegades, tan poc del que espera un altre, ja que els treballadors continuen sobrevalorant els títols acadèmics i l'experiència que, encara que són importants, ho són menys que abans”. 

Condicions valorades per empreses i treballadors

En el procés de selecció de personal, les empreses consideren que les bones condicions laborals i les polítiques de conciliació són els aspectes que més té en compte un futur treballador per escollir una feina (ho pensa en 89% i el 69% dels directius enquestats), mentre que per al candidat si bé el sou, les hores i l' organització del treball són importants (ho opina el 86%), per a més del 54% també ho és que l'empresa sigui estable. 

Pel que fa a les possibilitats de formació, la valoració és molt diferent per a ocupadors i empleats. Pel 49% dels candidats a una feina que l'empresa faciliti la formació és important, encara que només el 29% dels directors de recursos humans creuen que els treballadors ho tinguin en compte com a valor diferencial de l'oferta laboral.

Altres aspectes com que l'empresa sigui socialment responsable o apliqui polítiques d'igualtat són poc valorats inicialment pel candidat (ho destaquen només el 12% i el 6% dels enquestats respectivament), encara que l'empresa creu que la importància que li donen encara és menor. 

Les diferències també apareixen en els aspectes que les empreses creuen que valoren més els empleats quan ja treballen a les seves organitzacions i el que aquests pensen en realitat. Tots dos coincideixen que és fonamental que hi hagi un bon clima laboral (encara que amb diferent proporció, ja que el 89% de les empreses ho pensa, davant del 57% dels treballadors), mentre que les empreses creuen que el segon element més important per a un empleat és que se'ls hi reconeguin els seus èxits (ho opina el 42%), encara que per a la plantilla el més important és tenir una feina estimulant (el 41%).

Un cop iniciada la relació professional, les empreses valoren també com a important el compromís, la professionalitat i la capacitat d'adaptació, mentre que els treballadors creuen que el primer que se n'avalua són les competències a l'hora de resoldre problemes, encara que també manifesten ser conscients que és un factor destacat la seva capacitat per emmotllar-se a un nou lloc o situació.

D'altra banda, els sistemes de reclutament sempre poden ser millorables. Als treballadors els hi agradaria no ser discriminats per l'edat (ni per ser joves ni per ser molt grans) i no ser encasellats per feines anteriors. Per part seva, les empreses manifesten que els hi agradaria tenir temps per poder avaluar la intel·ligència emocional o les habilitats toves dels candidats, com la seva capacitat de comunicació, el lideratge o l'empatia. 

Enquesta Etalentum

La “1ª Enquesta Etalentum”, un estudi pioner ja que es realitza comparant les opinions d'empreses i treballadors, realitzada durant el 3T del 2022 en una mostra de més de 1000 persones i empreses. Per a Etalentum, impulsora de l'estudi, és important fomentar el coneixement mutu d'empleats i ocupadors com a element fonamental per a l'èxit del projecte empresarial.  

Etalentum és una consultora líder en selecció de personal que treballa des de la proximitat i el coneixement de les empreses i de les persones. Amb 32 oficines a tot Espanya i 10 anys d'experiència, cada any realitza 1.200 processos de selecció i disposa d'una base de candidats formada per més de 250.000 persones.