Després de comprovar, amb una prova pilot a 50 centres, que les competències dels alumnes de 4t d'ESO en expressió oral són més baixes que les competències ortogràfiques, el Departament ha decidit impulsar el programa 'Tenim la paraula'. La iniciativa inclou formació del professorat i activitats orals escolars i d'entorn per millorar les competències que tenen els alumnes a l'hora d'expressar-se en veu alta. És una de les novetats pel curs que comença dijous vinent i que també estendrà el servei comunitari de 3r i 4t d'ESO a tots els centres de secundària, s'inicien plans educatius d'entorn a 54 centres de 5 municipis i es prova en fase pilot, el batxillerat de 3 anys combinat amb els cicles formatius de grau mitjà.

Set centres permetran obtenir un títol de batxillerat i un títol de cicle formatiu artístic de grau mitjà o un títol de tècnic esportiu. Són l'Institut Ferran Tallada de Barcelona, l'Institut de Vic, l'Institut Jaume I de Salut, l'Escola d'Arts d'Olot, l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega, l'Escola d'Arts de Mora la Nova i l'institut Julio Antonio de Móra d'Ebre i l'Institut Joanot Martorell d'Esplugues.

Amb aquest projecte, el Departament vol flexibilitzar el Batxillerat ja que, segons ha destacat el conseller que s'emmarca dins la voluntat de ''reflexió'' sobre els ensenyaments postobligatoris ja que per Bargalló, s'ha de pensar si el batxillerat és ''exclusivament'' el camí per anar a la universitat, ja que considera que no ho és. Pel conseller és una ''bona oferta'' que cobreix les necessitats de parts de l'alumnat.

Pel que fa a l'FP, el Departament increment l'oferta en 53 grups nous i 37 grups nous d'altres ensenyaments professionalitzadors. A banda, es treballarà per un nou model d'FP Dual que hores d'ara ja cursen 9.000 alumnes, el 21% dels estudiants d'FP.

Per aquest curs, el Departament també ha previst un nou programa d'innovació de pràctiques educatives centrada en la consolidació d'uns referents en la formació del professorat i nous programes de recerca educativa perquè les escoles puguin compartir les evidències de les pràctiques innovadores que funcionen. A més, també s'ha potenciat la formació del professorat amb noves eines, com ara càpsules formatives online, o MOOCS, per superar les retallades en aquest àmbit vigents des de la crisi econòmica.