L'escola dominiques FEDAC Manresa ha iniciat un nou projecte Erasmus Plus de dos anys finançat per la Unió Europea destinat a treballar les competències necessàries per al món laboral futur que porta el nom de «Creative Vibrations in career path Planning». Els alumnes de batxillerat de l'escola treballaran temes de comunicació, gestió dels temps i l'estrès, màrqueting personal, entre d'altres; amb l'ús de metodologies com la ludificació i el design thinking. Els alumnes tindran l'oportunitat de viatjar a les altres escoles que formen part d'aquesta associació per intercanviar experiències i participar d'activitats i tallers. Finalment, l'escola rebrà els participants d'aquestes escoles en una gran trobada que posarà fi al projecte el maig del 2020.