Estudiants de segon de batxillerat de la Institució Igualava van presentar recentment els seus treballs de recerca davant d'un tribunal. Aquests treballs, que ponderen un 10% en l'expedient educatiu, es preparen des del curs anterior quan, un cop triada l'àrea i el tema de la recerca, es localitzen i estudien les fonts documentals i bibliogràfiques per tal d'elaborar el marc teòric de la hipòtesi que es vol verificar.

Els alumnes han de dur a terme una investigació personal, que posi de manifest els coneixements adquirits en les diverses àrees. Aquest treball han estat orientats per un professor, i cal que l'alumne el presenti davant d'un tribunal. Enguany s'han realitzat projectes de recerca tant de l'àmbit de les ciències socials i humanístiques com biosanitàries i tècniques.