El departament d'Educació ha elaborat un nou decret d'admissió d'alumnes pel qual planificarà, juntament amb ajuntaments i comunitat educativa, tota l'oferta educativa dels centres públics i concertats per aconseguir un repartiment equilibrat de l'alumnat, que reflecteixi l'àrea de residència.

Segons el nou decret, els centres concertats que formen part del servei d'educació de Catalunya "hauran de participar en el repartiment d'alumnes i no podran establir diferències en l'accés per raó de gènere".

El decret, que fonts del departament d'Educació han afirmat avui que es tramitarà per via d'urgència després de la revisió dels serveis jurídics, està previst que entri en vigor "quan s'aprovi, sigui en la preinscripció o durant el proper curs".

Nascut en el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar, el decret "persegueix evitar la concentració dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques, que són els que viuen situacions socioeconòmiques i socioculturalment desfavorides, i que no superin en cada escola el 10% del total de la seva zona".

Per detectar aquests alumnes, el decret preveu la creació de taules locals de planificació educativa, formades per membres de les administracions locals, del departament d'Educació i la comunitat educativa.

En aquestes taules, Educació establirà els criteris per a elaborar la programació de l'oferta educativa de cada municipi al costat d'ajuntaments i comunitat educativa, que "podrà participar en les decisions de repartiment d'alumnes amb l'objectiu d'arribar a consensos", ha assenyalat Educació.

Les taules locals de planificació de determinar les àrees d'escolarització, de manera que els municipis amb un nombre elevat d'habitants deixaran de ser districte únic, mentre que en altres casos es podrà transgredir la frontera del propi municipi.

Abans del procés de preinscripció, les meses locals hauran de saber quants nens estan en edat de cursar P3 i primer d'ESO, i quants d'aquests reben atenció de serveis socials, els de nacionalitat estrangera nouvinguts al municipi en els darrers dos anys, quins tenen pares amb estudis bàsics o sense estudis, i quants reben ajudes de menjador escolar.

Per conèixer aquestes dades, una de les principals fonts serà el padró municipal i també es tindrà en compte quins nens estan tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància, quins perceben ajudes a l'escolaritat i atenció dels serveis d'orientació psicopedagògica, i els de baix rendiment escolar, absentisme o risc d'abandonament prematur.

Aquests alumnes "estaran previstos en una reserva especial de places que formaran part d'una fase prèvia al procés de preinscripció ordinari", ha assenyalat Educació.

Les mateixes fonts han afirmat que les escoles concertades, "per seguir participant del sistema educatiu hauran d'assumir la quota d'alumnes socialment desfavorits que els correspongui".

Aquestes quotes "no aniran a càrrec de les famílies, ni de la Generalitat", han afirmat les mateixes fonts, que han afegit que "si a algunes escoles no els interessa participar de les mesures contra la segregació, poden convertir el seu negoci en privat" .