Aquest mes de febrer, l'escola Fedac Manresa ha aconseguit el Segell d'Innovació Educativa SMART impulsat per la Fundació Tr@ms i validat per la Universitat Oberta de Catalunya.

El segell identifica les escoles que situen els procediments innovadors en el seu projecte pedagògic amb la intenció d'assolir l'excel·lència en la formació dels seus alumnes.

El segell SMART és una manera d'acreditar el treball en valors, l'esperit crític, els processos inclusius, la integració dels idiomes, l'esperit científic, la recerca en els processos didàctics i el desenvolupament del potencial de cada alumne amb els millors resultats d'aprenentatge; així com la gestió estratègica i operativa de l'escola, la motivació de l'equip docent, la relació de l'escola amb la societat, l'acompanyament integral de l'alumne, la incorporació de metodologies innovadores o la transmissió i interiorització de la identitat i cultura de cada centre.

Per tal d'aconseguir-ho, des del curs passat, l'escola FEDAC Manresa ha rebut el suport d'un consultor de la Fundació Tr@ms, que ha realitzat el diagnòstic del centre i ha ajudat a realitzar un Pla de Millora per capacitar l'escola en el procés de la certificació SMART. En acabar aquest treball s'ha iniciat el procés d'auditoria amb l'objectiu d'avaluar l'assoliment dels diferents indicadors que porten a la consecució del segell.

A l'informe de l'auditoria se'n destaquen aspectes com la importància que dóna el centre a l'anglès, des de P3 fins a batxillerat: els petits poden aprendre la llengua a partir de l'hora de psicomotricitat, de talents, storytelling, i els més grans a partir de la participació en projectes reconeguts per la Comissió Europea (E-twinning, Erasmus+, ...), a més de poder gaudir de l'auxiliar de conversa.

També en subratlla l'ús de les noves tecnologies integrades dins de l'aprenentatge com una eina més de treball, tot disposant de tabletes, pissarres digitals interactives, impressores 3D, chromebooks, ...

L'informe també destaca la gran tasca del centre per oferir oportunitats als seus alumnes per preparar-se pel futur a través d'aprenentatges competencials, el treball cooperatiu, la presa de decisions o itineraris cada vegada més personalitzats... tot fomentant la participació activa de l'alumnat i on el rol del professorat és de guia en el procés d'aprenentatge.