Davant l'actual situació de confinament que impedeix el contacte físic entre alumnes i entre alumnes i professors, molts centres aposten per trobar fórmules que compaginin l'aprenentatge amb una educació de tipus més emocional, amb tutories que, més enllà de resoldre dubtes, serveixin coma eina de sociabilització.

És el cas de l' IE Barnona l'Avi-nyó, que en la represa del curs de manera virtual s'ha marcat com a objectius «acompanyar l'alumnat i les famílies amb un rol actiu, continuar connectats, afavorir la competència digital i millorar les competències d'autonomia i iniciativa personal», explica el seu director, Ricard López. Mentre duri el confinament, cada docent tutoritzarà un grup reduït d'alumnat des de 1r de primària fins a 1r d'ESO, fent una videotrucada en grups reduïts un cop per setmana, per acompa-nyar i vetllar pels objectius establerts intentant, en la mesura del possible, personalitzar els aprenentatges. Això els permetrà «fer un millor seguiment» dels alumnes, conscients que caldrà adaptar-se a les diferents casuístiques perquè «es mantinguin actius i amb uns certs hàbits de treball».

En la línia de fer un acompanyament més intens als alumnes, l'e scola Pia de Moià també ha implementat aquest darrer trimestre un sistema de tutories online per a tots els alumnes de primària, i que també es provarà amb els d'educació infantil. Cada curs té la seva pròpia tutora, que munta una graella horària perquè cada família s'apunti a la que més li convé, amb la idea de fer sessions individuals o de petits grups un cop per setmana per resoldre dubtes. Per altra banda, i també un cop a la setmana, cada tutor programarà una tutoria grupal en què es convidarà tot el curs sencer, en aquest cas no tant per aclarir conceptes, sinó que seran unes sessions de caire més social i emocional, «amb propostes de caire més lúdic per veure'ns i parlar entre tots», apunta Aztarain.