El coneixement i domini d'un altre idioma, especialment de l'anglès, aporta en l'actualitat un avantatge competitiu a l'hora d'optar a un lloc de treball. A més de l'anglès, un bon nombre de companyies i organitzacions consideren que parlar amb suficiència un tercer i fins i tot un quart idioma, primordialment alemany, francès, portuguès, rus, xinès o àrab, és una excel·lent carta de presentació per a un candidat.

Més d'un terç de les empreses busquen nous empleats específicament per les seves habilitats amb els idiomes. El 98% dels enquestats per aquest centre, consideren que aprendre un idioma milloraria la seva carrera. No s'ha d'oblidar tampoc que la globalització actual pràcticament exclou les persones que no parlen altres idiomes i fa que es consolidi com a principal l'anglès, mentre que altres llengües comencen a demanar més atenció, perquè creixen els mercats econòmics en què es mouen, com per exemple, el xinès.

L'anglès és l'idioma més difós i parlat. Pel que fa l'índex del domini d'aquesta llengua, el nivell a l'Estat espanyol ja que el nivell és bastant baix. Les enquestes d'Eurostat i l'últim informe realitzat per la companyia dedicada a l'ensenyament d'idiomes, l'Education First, ens situen en els últims llocs d'Europa.

Peça clau

Tot i que aprendre anglès no sigui estrictament necessari per a tot tipus de professions i desenvolupaments laborals, sí que se sol·licita en les àrees de gerència i llocs de responsabilitat, on l'exigència de tenir un títol oficial en llengua anglesa augmenta un 75%.

Aquestes xifres indiquen que important que és dominar aquest idioma, ja que freqüentment es converteix en eina principal de desenvolupament professional. Un bon motiu per aprendre anglès és saber que els que dominen aquest idioma tenen entre un 20%-30% més de possibilitats d'ocupar un càrrec més ben remunerat.

La firma anglesa Hays, especialista en reclutament i projecció laboral, indica que un bon nivell d'anglès permet aspirar a un augment salarial del 30% al 50%. El coneixement de l'anglès és, doncs, una peça clau en qualsevol trajectòria professional.

Els experts en educació afirmen que l'estudi de qualsevol idioma és positiu però destaquen que l'anglès és l'idioma predominant en el món dels negocis. I que el 80% de la informació digital està en anglès, raó per la qual aprendre'l facilita el desenvolupamentde tasques i aprofitar al màxim les noves tecnologies.