El món canvia a un ritme vertiginós a través de les noves tecnologies. I això implica adaptar-se als nous temps i a les noves necessitats. En aquest context canviant, el mercat laboral no és una excepció. Cada dia apareixen nous oficis i altres modifiquen els seus procediments fent imprescindible la incorporació de nous perfils professionals.

Per afrontar amb èxit els nous desafiaments, els experts advoquen per fomentar la formació professional dual, una modalitat educativa que ofereix un ampli ventall d'estudis que afavoreixen la incorporació laboral.

Alta demanda

Els alumnes que finalitzen un cicle superior de FP se situa al voltant del 8%. I d'aquest percentatge, el 3% declara que no treballa perquè no ha buscat una ocupació. Per tant, l'atur es mouria entre un 5% i un 6%, mentre que entre els joves de 16 a 24 anys arriba al 32%. «En els sectors industrial i de serveis no s'arriben a cobrir les ofertes de treball. La demanda de les empreses és molt alta i els estudis de FP ofereixen garantia plena de treball, 20 punts per sobre d'altres formacions», destaca Joan-Lluís Espinós, director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

La FP com a via d'inserció laboral és una opció cada vegada més valorada. «Molts joves, sigui quina sigui la seva procedència curricular, busquen el contacte amb l'empresa . Saben de l'estret vincle de la FP amb el teixit empresarial i gràcies a això en part, afortunadament, el missatge sobre les sortides de la FP va calant».Intercanvi

Davant dels ràpids canvis que introdueixen les noves tecnologies i els nous hàbits de consum, els experts aconsellen saber identificar els perfils emergents i intercanviar reptes amb el sector professional al qual aspira l'alumnat.

És necessari divulgar molt més totes les opcions de la FP i les seves possibles vies d'accés, també per a adults, amb o sense feina. La impressió general és que la FP es consolida com el pont més sòlid per accedir al mercat laboral.