El departament d'Educació superava divendres les 70.000 sol·licituds telemàtiques de preinscripció escolar, segons les últimes dades facilitades per la conselleria. El procés es va posar en marxa dimecres i durarà fins aquest divendres, 22 de maig. per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). La preinscripció, també telemàtica, per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.

Es fa principalment via telemàtica com a conseqüència de la situació actual provocada pel coronavirus. Tot i això, a partir d'avui, 19 de maig, es pot fer de manera presencial a les escoles per aquelles famílies que no ho puguin fer des de casa.Preinscripció presencial des del dia 19 de maig

Per a les famílies que hagin de fer la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Com a mesures de prevenció, es recomana portar mascareta i guants. A més, al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions.

Els responsables de centres han d'avisar a les famílies que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licituds en paper, convé recomanar que portin bolígraf. No poden acudir a fer les gestions les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la col·locació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per al personal que faci atenció al públic, també gel hidroalcohòlic.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol -els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.

El calendari de preinscripció i matrícula per a la resta d'ensenyaments es pot consultar al web preinscripcio.gencat.cat