El Govern i les universitats catalanes preveuen un curs 2020-21 híbrid, amb docència presencial i virtual, i un possible retard en l'inici del curs per als alumnes de primer. Aquest endarreriment es deu a la necessitat d'equiparar l'inici entre els que s'examinen de les proves d'accés al juny i els de la segona convocatòria, les dates de la qual estan encara per decidir, segons ha informat la Secretaria d'Universitats (SUR). La SUR ha afegit que el calendari per al proper curs es mantindrà com està previst en totes les titulacions.

Aquestes directrius consten en un document acordat pels vicerectors de docència de les dotze universitats catalanes i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

El document recull que, abans de la matrícula del curs 2020-21, tots els estudiants disposaran dels plans d'aprenentatge de cadascuna de les assignatures que inclouran informació sobre metodologies docents i sistemes d'avaluació. A més, les universitats han de tenir en compte les necessitats socials dels estudiants per pal·liar els efectes de la bretxa digital.

Les mesures acadèmiques preveuen que, almenys durant la primera meitat del curs, es desenvolupi una presencialitat restringida condicionada per l'aplicació del distanciament obligatori en aules, passadissos i espais comuns.

Les mesures d'adaptació de la docència universitària per al pròxim curs passen per la informació i preparació dels estudiants i la formació de professorat perquè la docència híbrida «garanteixi que els estudiants obtinguin els resultats d'aprenentatge desitjats», segons el document. Les activitats formatives que s'adoptin s'aplicaran a tot l'alumnat d'un mateix títol igual per garantir la seva equitat. A més, per a l'organització del curs 2020-21 es tindrà molt en compte l'experiència del segon semestre del curs actual en aspectes com avaluació, pràctiques externes i treballs de final de grau (TFG) i de màster (TFM).

En el cas de l'avaluació, s'aposta pels processos d'avaluació contínua, ja que, entre d'altres, es considera que ajuda l'estudiant a fer un procés d'aprenentatge gradual.