Els resultats de l'avaluació de 4t d'ESO del curs 2019-2020 mostren un lleuger descens de les puntuacions mitjanes en català i castellà però hi ha un "estabilitat" general, segons ha explicat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez. Així, la puntuació mitjana és un 74 en català (77,5 l'any passat), 77,9 en castellà (78,6), 74,7 en anglès (74,1), 70,2 en matemàtiques (68,2) i 63,5 en cientificotecnològica (66,2). Entre el 20 i el 27% dels alumnes se situa en el nivell alt d'assoliment de les competències en totes les matèries avaluades, mentre que menys del 15% no assoleixen la competència. En aquest cas hi ha l'excepció de la branca cientificotecnològica, on un 16% dels alumnes no assoleixen la competència.

En català, gairebé un 13% no assoleix la competència, un 22% té un nivell mitjà-baix, un 43,5% mitjà-alt i un 21,6% alt. En castellà, els percentatges són 11,9%, 20,1% 40,8% i 27,2%, respectivament ; 11,1%, 20,5%, 41,9% i 26,4% en llengua anglesa i 14,7%, 35,2%, 23,2% i 26,9% en matemàtiques. Pel que fa a les competències cientificotecnològiques, el 16,6% té un nivell baix, un 22,9% mitjà-baix, un 40,1% mitjà-alt i un 20,3% alt.

En comparació amb el 2018, hi ha més alumnes amb nivell baix en llengua catalana, castellana i matemàtiques i menys en llengua anglesa.

Martínez ha fet una valoració positiva dels resultats i ha assegurat que les oscil·lacions "són normals" i que cal centrar-se en que les tendències estables.

Diferències per gènere

Els resultats revelen que hi ha diferències en l'assoliment de competències en relació amb el gènere en alguna matèria, com matemàtiques. En aquest cas, hi ha més noies en el nivell baix, mentre que aquestes diferències no es donen en la resta de matèries.

En aquest sentit, Martínez ha afirmat que el sistema educatiu "no pot admetre diferències tan notables en relació amb el gènere".

Les proves de 4t d'ESO van tenir lloc durant el febrer passat, just abans de l'esclat de la pandèmia. En canvi, no es van poder fer les de sisè de primària, previstes per a l'abril. El secretari ha explicat que enguany s'han preparat les dues proves -al febrer i al maig- amb la voluntat de mantenir la màxima normalitat possible.